ПОИСК
Регистрация
Результаты
loading...
КомандаИО
1Колесо-Центр1434
2Никма1430
3Бонус1424
4Агро-Континент1418
5Золотой Век1417
6Евростандарт1415
7Felicita zp.ua1412
8ФК Прайд Токмак1411
Round 14
2019-02-23
FelicitaЕвростандарт0 - 5
БонусАгро-Континен1 - 1
ФК ПрайдЗолотой Век2 - 7
НикмаКолесо-Центр2 - 3

Устав ЗОАМФ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Конференцією

ОБЛАСНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ

ОРГАНІЗАЦІЇ

«ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА

АСОЦІАЦІЯ МІНІ-ФУТБОЛУ (ФУТЗАЛУ)»                                                                                      Протокол № _1_від 23.11. 2016 р.

 

 

 

СТАТУТ

 

ОБЛАСНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ МІНІ-ФУТБОЛУ (ФУТЗАЛУ)»

 

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Запоріжжя-2016

 

 1. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Обласна громадська організація «Запорізька обласна асоціація міні-футболу (футзалу)» (далі - Організація) створена у відповідності до норм чинного законодавства України, яка об'єднує громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, на основі спільності інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом та не передбачає одержання прибутку від своєї діяльності.

 

Повне найменування Організації:

 • українською мовою: обласна громадська організація «Запорізька обласна асоціація міні-футболу (футзалу)»;
 • російською мовою: областная общественная организация «Запорожская областная ассоциация мини-футбола (футзала)»;

 

Скорочене найменування Організації:

 • українською мовою: ЗОАМФ;
 • російською мовою: ЗОАМФ;

 

1.3. Організація діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності.

1.4. Організація є  громадською організацією та поширює свою діяльність на територію Запорізької області.

1.5. Засновниками  Організації є громадяни України.

1.6. Умови і порядок прийому та вибуття членів Організації, їх права та обов’язки визначаються нормами діючого законодавства України та положеннями Статуту.

1.7. Організація є неприбутковою, недержавною, нерелігійною, добровільною громадською організацією. Здійснюючи свою діяльність, Організація керується Конституцією України, нормами чинного законодавства України, Статутами ФІФА, УЄФА, Федерації футболу України, Запорізької обласної федерації футболу, Організації та іншими внутрішніми документами та актами, які  приймаються в порядку та у відповідності до Статуту Організації, а також ЗУ «Про громадські об’єднання».

1.8. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому законом порядку, має власну назву, відокремлене майно, поточний та інші рахунки (в національній та іноземних валютах) в установах банків, офіційну печатку і штампи зі своїм найменуванням, власну символіку та інші реквізити, зразки яких затверджуються Виконкомом Організації і реєструються в установленому законом порядку, а також має всі інші права згідно з законодавством України. Організація може від свого імені виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права, бути позивачем, відповідачем, третьою особою у суді, господарському, третейському суді, а також здійснювати інші дії відповідно до цілей та завдань, визначених цим Статутом.

1.9. Організація має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність  відповідно до норм чинного законодавства України та Статуту.

1.10. У своїй діяльності Організація взаємодіє з освітніми й науковими установами, навчальними закладами будь-яких форм власності, державними органами, профспілками, іншими благодійними та громадськими організаціями, міжнародними організаціями, релігійними організаціями, фізичними та юридичними особами, тощо, які зареєстровані і здійснюють свою діяльність як на території України, так і за її межами.

1.11. Організація є неприбутковою організацією згідно з нормами чинного законодавства, яка не переслідує комерційних цілей і не ставить перед собою завдань щодо отримання прибутку.

1.12. Згідно чинного законодавства України заборонений розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

1.13. Юридична адреса ЗОАМФ: Україна, 69035, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 57-б.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

2.1. ЗОАМФ утворюється і діє з метою забезпечення громадських прав учасників, розвитку міні-футболу в м. Запоріжжі, зростання його рівня і масовості, гідного представництва міста в обласному та всеукраїнському футбольному співтоваристві шляхом консолідації і координації зусиль громадян і організацій, зацікавлених у піднесенні міні-футболу, сприяння їх злагодженій взаємодії і співробітництву, демократизації управління міні-футболом, поширення єдиної концептуально виваженої політики розвитку міні-футболу, дисциплінарної практики, методології гри, пропаганди, популяризації міні-футболу, задоволення та захисту інтересів ЗОАМФ.

2.2. Для досягнення вищезазначеної мети ЗОАМФ ставить перед собою наступні завдання:

2.2.1. Брати участь у розробці та втілення програм розвитку міні-футболу в місті, перспективних планів підготовки збірних команд міста до міста, обласних та всеукраїнських змагань, принципів та основних критеріїв формування збірних команд.

2.2.2. Сприяти ефективній діяльності членів ЗОАМФ по виконанню статутних завдань.

2.2.3. Забезпечувати організацію змагань і турнірів та проводити чемпіонати, першості кубкові змагання серед членів Федерації.

2.2.4. Сприяти становленню і розвитку співробітництва, плідної взаємодії, порозуміння між членами ЗОАМФ.

2.2.5. Погоджувати різноманітні підходи членів ЗОАМФ до проблем, що відносяться до сфери діяльності організації та її членів, по можливості запобігати виникненню конфліктів і суперечок між членами ЗОАМФ та забезпечувати впровадження їх єдиної спільної політики розвитку міні-футболу.

2.2.6. Забезпечувати дотримання всіма членами ЗОАМФ установчих та регламентуючих документів організації, «Правил гри» ( а у випадках, коли підлягають до застосування документи ФІФА, УЄФА, ФФУ, ЗОФФ, ЗОАМФ, АМФУ – цих документів) при проведенні футбольних матчів у будь-якій формі, для цього – контролювати проведення останніх за участю членів асоціації.

2.2.7.  Запобігати проявам негативної практики суддівства в міні-футболі, сприяти його об’єктивності, неупередженості і високому професіональному рівню.

2.2.8. Забезпечувати демократичні засади організації і взаємодії членів ЗОАМФ, які зокрема виключають дискримінацію щодо членів ЗОАМФ з будь-яких підстав.

2.2.9. Захищати інтереси членів ЗОАМФ у відносинах з державними органами влади, посадовими особами, громадськими організаціями, всіма третіми особами.

2.2.10. Надавати правову і соціальну допомогу членам ЗОАМФ – гравцям, тренерам та іншим фахівцям міні-футболу, проявляти турботу про ветеранів міні-футболу.

2.2.11. Сприяти підготовці гравців національного рівня, забезпеченню успішних виступів збірних команд міста в Чемпіонатах, Першостях і Кубках Запоріжжя, Запорізької області та України.

2.2.12. Підтримувати зв'язок і співпрацювати з ЗОФФ, забезпечувати дотримання її Статуту та інших регламентуючих документів членами ЗОАМФ.

2.2.13. При отриманні відповідних повноважень організовувати міжнародні змагання на території м. Запоріжжя, сприяти успішному виступу клубних команд м. Запоріжжя на обласних та всеукраїнських змаганнях.

2.2.14. Сприяти поширенню інформації про міні-футбол в місті та регіоні (в т.ч. про діяльність ЗОАМФ) та обміну досвідом в цій сфері, зокрема, шляхом видання інформаційного бюлетеню ЗОАМФ для розповсюдження серед членів ЗОАМФ, засобів масової інформації тощо, організації конференцій, семінарів для тренерів, арбітрів, інших фахівців міні-футболу, які є індивідуальними членами ЗОАМФ або репрезентують її колективних членів.

2.2.15. Забезпечувати здійснення єдиної дисциплінарної практики щодо членів ЗОАМФ.

2.2.16. Представляти гравців, тренерів та інших фахівців міні-футболу до нагород, заохочень та присвоєння спортивних та почесних звань.

2.2.17. Організовувати виготовлення офіційної нагородної та памятної атрибутики, сувенірної і рекламної продукції ЗОАМФ.

3. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Для досягнення цілей і завдань, визначених Статутом, Організація користується наступними правами:

3.1.1. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права, в тому числі набувати прав власності на рухоме та нерухоме майно, земельні ділянки тощо;

3.1.2. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у  державних та громадських органах; бути стороною, позивачем та відповідачем у судах (загальної юрисдикції, господарських, адміністративних, третейських, тощо);

3.1.3. проводити змагання та інші масові заходи у законодавчо установленому порядку;

3.1.4. організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

3.1.5. створювати (засновувати) установи, організації, підприємства  необхідні для виконання статутних цілей;

3.1.6. одержувати, в установленому нормами діючого законодавства України, від органів державної  влади  та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

3.1.7. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

3.1.8. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

3.1.9. брати участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності організації та важливих питань державного і суспільного життя;

3.1.10. розповсюджувати інформацію про діяльність Організації і пропагувати свої ідеї та цілі;

3.1.11. засновувати засоби масової інформації;

3.1.12. відповідно до своїх статутних завдань (цілей та мети) засновувати та/або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об'єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України;

3.1.13. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Організації;

3.1.14. бути виконавцем державного замовлення відповідно до чинного законодавства;

3.1.15. користуватися іншими правами у відповідності до норм чинного законодавства України.

 

4. Члени ОРГАНІЗАЦІЇ.  умови  і  порядок  прийому  ТА ВИБУТТЯ членІВ ОРГАНІЗАЦІЇ.  права і обов'язки членів ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

4.1. Членство в Організації є добровільним для входу та виходу її членів. Умови і порядок прийому в члени Організації, припинення членства тощо, визначаються цим Статутом.

4.1.1. Членами Організації можуть бути громадяни України та інші особи, які досягли 18 - річного віку, всебічно сприяють діяльності Організації та реалізації її програм.

4.1.2. Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви, поданої на ім’я Виконавчого комітету, з послідуючим затвердженням кандидатури на Конференції;

4.1.3. Рішення про прийом до Організації або про відмову приймається у місячний термін з моменту подачі заяви.

4.1.4. Рішення про відмову у прийомі до Організації може бути переглянуте Конференцією. Рішення Конференції є остаточним і оскарженню не підлягає.

 

4.2. Організація діє на принципах:

4.2.1. добровільності вступу до членства та виходу з членства у Організації;

4.2.2. законності, гласності, публічності своєї діяльності;

4.2.3. рівноправності членів Організації та самоврядування;

4.2.4. виборності та підзвітності керівних органів Організації;

4.2.5. широкому та всебічному обговоренню питань діяльності Організації за рахунок активної участі членів Організації у вирішенні усіх питань її організації та діяльності.

4.3. Члени Організації мають право:

4.3.1. брати участь в діяльності статутних органів Організації, обирати та бути обраними до статутних органів Організації;

4.3.2. вносити на розгляд статутних органів Організації пропозиції з питань її діяльності, брати участь в обговоренні цих питань;

4.3.3. брати участь в голосуванні на Конференції Організації;

4.3.4. добровільно вийти з Організації, попередивши про це письмово Виконком шляхом подання відповідної заяви не пізніше, як за місяць до дня свого виходу;

4.3.5. брати участь у програмах та проектах, які здійснюються Організацією, як на громадських засадах, так і на підставах трудових та/або цивільно-правових угод;

4.3.6. користуватися майном Організації,  у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України;

4.3.7. члени Організації мають та користуються іншими правами, передбаченими нормами чинного законодавством України, Статутом, та іншими внутрішніми положеннями Організації, які приймаються та затверджуються відповідними органами Організації в межах їх повноважень.

4.4. Члени організації зобов’язані:

4.4.1. дотримуватись вимог Статуту, внутрішніх положень та рішень Організації, які приймаються та затверджуються відповідними органами Організації в межах їх повноважень, а також вимог законодавства;

4.4.2. виконувати рішення Загальних зборів та рішення інших статутних органів  Організації, які приймаються та затверджуються цими органами в межах їх повноважень.

4.4.3. виконувати взяті на себе у встановленому порядку зобов’язання, що стосуються участі в діяльності Організації;

4.4.4. своєчасно і у повному обсязі сплачувати членські внески, виконувати громадські доручення Організації;

4.4.5. утримуватись від дій, які можуть нанести матеріальних збитків, шкоду діловій репутації Організації, а також іншим членам  Організації.

4.5. За порушення положень Статуту, нанесення матеріальної чи моральної шкоди Організації та/або її членам, до членів Організації  рішенням Виконкому можуть бути застосовані наступні дисциплінарні санкції:

4.5.1. попередження;

4.5.2. виключення із складу (позбавлення членства) Організації.

4.6. Членство в Організації припиняється у випадках:

- добровільного припинення членства в Організації;

- виключення з членів Організації;

- автоматичного припинення членства в Організації;

- несплату членських внесків.

Добровільне припинення членства в Раді здійснюється шляхом подання письмової заяви Виконавчому комітету. Рішення Виконавчого комітету у випадку добровільного припинення членства не вимагається. Датою припинення членства є дата подачі заяви.

Член Організації за рішенням Виконавчого комітету Організації може бути виключений із складу (позбавлений членства) Організації у разі:

4.6.1. систематичного (тобто більше двох разів) не виконання або не належного виконання  членом Організації  своїх обов’язків, передбачених Статутом;

4.6.2. якщо член Організації своїми діями та/або бездіяльністю перешкоджає діяльності Організації  щодо реалізації цілей та завдань Організації;

4.6.3. порушення членом Організації положень Статуту;

4.6.4. вчинення членом Організації дій, що дискредитують (завдають шкоду) Організації та/або іншого члена Організації.

4.7. Припинення членства наступає автоматично і не потребує прийняття рішення у наступних випадках:

- виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Організації;

- смерті особи.

4.8. Член, якого було виключено зі складу Організації за рішенням Виконкому, може оскаржити дане рішення в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5. порядок   утворення   і   діяльності   статутних   ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ та їх повноваження.

 

5.1. Управління Організацією здійснюється на засадах рівності її членів, самоврядування, законності, гласності, активної участі членів Організації у вирішенні всіх питань її діяльності.

5.2. Органами управління та контролю Організації є:

5.2.1. Конференція.

5.2.2. Виконавчий комітет (Виконком).

5.2.3. Президент.

5.2.4. Ревізійна комісія.

5.3. Компетенція і порядок утворення керівних органів Організації.

 

5.3.1. Вищим керівним органом Організації є Конференція Організації (Конференція), яка скликається  не  рідше ніж 1 (один) раз на 5 (п’ять) років.  Позачергова Конференція скликаються за рішенням Виконкому або Ревізійної Комісії, або/та на вимогу не менше ніж 10 % від загальної кількості членів Організації.

5.3.2. До складу Конференції входять всі члени Організації, присутні на даній Конференції, кожен з яких при прийнятті рішень володіє одним голосом. Конференція  вважається правомочною, якщо в її роботі бере участь не менше 50 % від загальної кількості членів Організації.

5.3.3. Право участі у Конференції мають члени Організації, які на день проведення Конференції набули права членства в ній. Асоційовані члени можуть брати участь у Конференції з правом дорадчого голосу.

5.3.4. Рішення за будь-якими питаннями, внесеними до порядку денного, на Конференції приймаються простою більшістю голосів, а з питань, зазначених в пунктах 5.4.1.; 5.4.11 та 5.4.12. Статуту має бути прийняте 3/4 голосів від загальної кількості присутніх на відповідній Конференції. Голосування може проходити як у відкритій формі, так і таємній формі.

5.3.5. Дату, місце та час проведення Конференції і порядок денний встановлює Виконком, не пізніше, як за 45 днів до її проведення.

5.3.6. Члени  Конференції  повідомляються про дату, місце та час проведення  Конференції та порядок денний Виконкомом шляхом надсилання письмового повідомлення або шляхом складення телефонограми.

 

5.4.  Конференція визначає політику Організації, основні напрями діяльності. Вона має право приймати ухвалу з будь-якого питання її діяльності. До виключної компетенції Конференції  входить прийняття рішення з таких питань:

5.4.1.   розгляд та затвердження Статуту, внесення змін та доповнень до нього;

5.4.2.      визначення основних напрямків діяльності, затвердження планів, звітів про їх

виконання;

5.4.3.   прийняття регламенту роботи Конференції;

5.4.4.      визначення структури організації;

5.4.5.   затвердження розмірів та порядок сплати членських внесків;

5.4.6.      реалізація права власності на майно та кошти Організації, делегуючи право

розпорядження ним Виконкому Організації;

5.4.7.      вибори Виконкому Організації;

5.4.8.      вибори Президента;

5.4.9.      вибори Першого віце-президента та віце-президентів Організації за поданням

Президента;

5.4.10.  вибори членів Ревізійної комісії;

5.4.11.    затвердження Положення про Виконком та Ревізійну комісію Організації;

5.4.12.  затвердження бюджету Організації і звітів про їх виконання;

5.4.13.  реорганізація і саморозпуск Організації;

 

5.5. Вищим керівним органом в період між Конференціями є Виконком Організації (далі Виконком). Члени Виконкому обираються на Конференції на 5 (п’ять) років. Кількісний склад Виконкому визначається Конференцією. До складу Виконкому входять Президент, Перший віце-президент, віце-президенти, виконавчий директор за посадою. Виконком очолює Президент Організації.

5.5.1. Член Виконкому, обраний до його складу у відповідності з вимогами цього Статуту, може бути відкликаний до закінчення строку повноважень Виконкому у разі:

5.5.1.1.  подання заяви члена Виконкому про його вихід;

5.5.1.2. тривалої хвороби або іншої тривалої відсутності члена Виконкому, яка перешкоджає здійсненню ним функцій, покладених на Виконком у відповідності з даним Статутом та чинним законодавством України;

5.5.1.3. визнання особи, яка була обрана членом Виконкому, недієздатною у встановленому чинним законодавством України порядку;

5.5.1.4. порушення членом Виконкому положень Статуту Організації;

5.5.1.5. вчинення членом Виконкому дій, що порочать репутацію Організації, суперечать статутним цілям та основним напрямкам діяльності Організації;

5.5.1.6. невиконання рішень Конференції  та Ревізійної комісії Організації;

5.5.1.7. в інших випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України.

5.5.1.8. Рішення про дострокове відкликання члена Виконкому приймається (затверджується)  Конференцією.

5.5.2. До компетенції Виконкому належить прийняття рішень з наступних питань:

5.5.2.1. затвердження Положень, Регламентів, інструкцій, зразків печатки, штампів, емблеми та іншої символіки організації та інших внутрішніх документів Організації;

5.5.2.2.  забезпечення виконання рішень Конференції;

5.5.2.3.  здійснення підготовки порядку денного Конференції, матеріалів та пропозицій з питань, що мають розглядатися;

5.5.2.4. оперативне господарське управління майном  та коштами Організації, прийняття рішення про придбання (відчуження) майна та укладення відповідних договорів;

5.5.2.5.  визначення напрямків залучення та використання майна та коштів Організації;

5.5.2.7.  затвердження Регламенту змагань;

5.5.2.8. затвердження розміру членських внесків та внесків за участь у проведенні змагань;

5.5.2.9. прийняття та виключення членів Організації з послідуючим затвердженням на Конференції;

5.5.2.10. затвердження структури (комітетів у разі необхідності) та штатного розпису Організації, посадових обов’язків працівників;

5.5.2.11. затвердження Виконавчого директора;

5.5.2.12. виконком може передавати свої повноваження повністю або частково Президенту організації.

5.5.3. Свої функції та обов’язки Виконком здійснює шляхом проведення відповідних засідань. Засідання Виконкому скликаються  Президентом. Засідання Виконкому  вважаються правомочними, якщо в засіданні беруть участь безпосередньо не менше ніж половина членів Виконкому. Голосування в засіданнях Виконкому провадиться за принципом – 1 (один) член Виконкому  – 1 (один) голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос Президента, який є Головою Виконкому, є вирішальним.

5.5.4. Засідання Виконкому скликаються Президентом по мірі необхідності, але не менше ніж один раз на півроку.

5.5.5. Голова та члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Виконкому  з правом дорадчого голосу.

5.6. Президент обирається Конференцією строком на 5 (п’ять) років. У разі, якщо у результаті закінчення терміну повноважень Президента, Конференція з якихось причин не  в змозі обрати нового Президента, то повноваження діючого Президента продовжуються до моменту обрання нового Президента.

Кандидатури на посаду Президента подаються членами Організації за 30 днів до початку проведення Конференції у письмовій формі до Виконкому Організації. Кандидат на посаду Президента повинен написати особисту заяву про згоду балотуватися на вищезгадану посаду і подати програму своїх дій до Виконкому Організації за 30 днів до початку проведення Конференції.

5.6.1. Президент є вищою посадовою особою Організації, який здійснює наступні повноваження:

5.6.1.1. без довіреності представляє Організацію у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, судами, підприємствами, організаціями та установами, політичними партіями, громадськими та профспілковими, міжнародними та зарубіжними організаціями;

5.6.1.2. формує інформаційну політику Організації;

5.6.1.3. виступає від імені організації в засобах масової інформації;

5.6.1.4. висловлює офіційну позицію Організації;

5.6.1.5. видає в межах своєї компетенції обов’язкові до виконання членами Організації, органами Організації розпорядження (накази, приписи, інші розпорядчі документи);

5.6.1.6. здійснює загальне керівництво та забезпечення виконання статутних завдань Організації;

5.6.1.7. видає доручення, відкриває рахунки в установах банків, підписує документи від імені Організації, укладає від імені Організації угоди, контракти, договори тощо;

5.6.1.9. ініціює скликання позачергової Конференції, пропонує порядок денний Конференції;

5.6.1.10. виконує рішення та доручення Конференції та забезпечує їх виконання;

5.6.1.11. затверджує кошториси програм, проектів та інших заходів, які здійснюються Організацією, здійснює контроль за їх виконанням;

5.6.1.12. затверджує річні кошториси на утримання органів Організації;

5.6.1.13. приймає та подає на затвердження Виконкому  рішення  про придбання та відчуження майна  Організації;

5.6.1.14. організовує та забезпечує  поточну діяльність (роботу) Організації та здійснює оперативне управління нею;

5.6.1.15. здійснює господарське управління майном та коштами Організації;

5.6.1.16. організовує та забезпечує ведення, у відповідності до чинного законодавства України, бухгалтерського, податкового, статистичного та інших видів обліку і звітності Організації;

5.6.1.17. приймає рішення про створення структурних підрозділів  робочих органів Організації та визначає їх повноваження;

5.6.1.18. скликає та веде засідання Виконкому;

5.6.1.19. вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю Організації, що не віднесені до компетенції Конференції та Виконкому.

Надання усіма органами, посадовими особами та членами Організації інформації Президенту на його вимогу, є обов’язковим.

5.6.2. Рішення Президента оформлюються у вигляді наказів, розпоряджень, інструкцій, положень, правил, тощо.

5.6.3. Президент, у разі своєї відсутності, може передавати частину своїх повноважень Першому віце-президенту Організації.

5.6.4. Президент, обраний у відповідності з вимогами цього Статуту, може бути відкликаний до закінчення строку його повноважень Конференцією у разі:

5.6.4.1. добровільної відставки;

5.6.4.2. припинення членства в Організації;

5.6.4.3. вчинення дій, що дискредитують або завдають шкоди Організації;

5.6.4.4. порушення вимог Статуту Організації.

5.7. Ревізійна комісія Організації  є контролюючим органом Організації.

5.7.1. З метою забезпечення контролю діяльності (фінансової, основної, тощо) Організації, його виконавчого органу із складу членів Організації обирається Ревізійна комісія  (РК) терміном на 5 років. До своєї діяльності РК має право залучати експертів, аудиторів (аудиторські організації) при обов’язковому та безпосередньому контролі за їх роботою зі свого боку. Чисельний та персональний склад РК затверджується Конференцією.

5.7.2. Перевірки РК проводяться:

 • за дорученням Конференції;
 • за дорученням Виконкому;
 • за дорученням Президента;
 • з власної ініціативи, на підставі рішення засідання  РК;
 • на вимогу 1/3 членів Організації;
 • у інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.7.3. РК підзвітна Конференції Організації. Матеріали перевірок РК надає Конференції, Виконкому та Президенту.

5.7.4. Очолює та керує роботою РК Голова РК, який обирається (затверджується) Конференцією Організації терміном на 5 років.

До обов’язків Голови РК належить:

5.7.4.1.  скликання та ведення засідань РК;

5.7.4.2. забезпечення складання висновків на підставі річних звітів та балансів Організації та створених госпрозрахункових установ і організацій  (підприємств);

5.7.5. Члени РК не можуть бути одночасно членами керівних органів Організації.

5.7.6. Член РК, обраний до її складу у відповідності з вимогами цього Статуту, може бути відкликаний Конференцією до закінчення строку повноважень РК у разі:

5.7.6.1. подання заяви члена РК про його вихід;

5.7.6.2. тривалої хвороби чи іншої тривалої відсутності члена РК, яка перешкоджає здійсненню ним функцій, покладених на РК у відповідності з даним Статутом та чинним законодавством України;

5.7.6.3. визнання особи, яка була обрана членом РК, недієздатною у встановленому чинним законодавством України порядку;

5.7.6.4. порушення членом РК положень Статуту Організації;

5.7.6.5. вчинення членом РК дій, що порочать репутацію Організації, суперечать статутним цілям та основним напрямкам діяльності Організації;

5.7.6.6. в інших випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України.

5.8. Чергові засідання РК проводяться по мірі необхідності, але не менше ніж один раз на рік і скликаються Головою РК шляхом персонального повідомлення всіх членів РК (рекомендованими листами, телексами, телефаксами, телеграмами електронними листами тощо – на розсуд Голови) не пізніше як за 10 (десять) днів до дати проведення засідання. Повідомлення про проведення засідання має містити запланований порядок денний засідання, відомості про час і місце проведення засідання, а також інші питання, які Голова вважатиме за потрібне включити до такого повідомлення.

5.9. Якщо цього вимагають інтереси Організації та на вимогу Президента, Голови РК, 1/3 членів Організації може бути скликане позачергове засідання РК в порядку і в строки, передбачені для скликання чергового засідання РК. В окремих випадках для вирішення термінових питань позачергове засідання РК може бути скликане за рішенням Голови РК без дотримання строків щодо повідомлення, встановлених п. 5.8. цього Статуту, за умови забезпечення реальної можливості для всіх членів РК прийняти участь у засіданні РК.

5.10. Засідання РК визнаються правомочними, якщо в них бере участь проста більшість членів РК, призначених у відповідності з цим Статутом.

5.11. Голова РК головує на засіданнях РК та координує діяльність РК.

5.12. Рішення РК по всіх питаннях функціонування і діяльності Організації, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, приймаються простою більшістю голосів членів РК, присутніх на засіданні РК. Голосування проводиться за принципом: одна особа – один голос. У разі рівного розподілу голосів, голос Голови РК має перевагу. Прийняття рішень шляхом використання засобів електронного зв’язку не допускається.

5.13. Рішення КРК оформлюються протоколом засідання РК, який веде Секретар засідання, призначений Головою перед початком засідання. Протокол засідання РК має містити перелік питань порядку денного, результати голосування та прийняті рішення по питаннях порядку денного. По закінченню засідання РК протокол підписується Головою РК та Секретарем.

5.14. Голова РК відповідає за організацію роботи РК, очолює РК та є її членом. До компетенції Голови РК, окрім повноважень, наданих йому як члену КРК, також належить вирішення інших питань, що віднесені цим Статутом, рішеннями Конференції та чинним законодавством України до компетенції Голови РК.

5.15. Голова РК, обраний у відповідності з вимогами цього Статуту, може бути відкликаний до закінчення строку його повноважень у випадках та у порядку, передбачених цим Статутом для дострокового відкликання Президента. Рішення про дострокове відкликання Голови РК приймається Конференцією.

5.16. Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Організації, Президента, Виконавчого комітету або його члена, або члена Конференції шляхом подання письмової скарги, а саме:

· на дії, бездіяльність або рішення члена Організації, члена Конференції – первинна скарга подається до Президента, який зобов’язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги – повторна скарга подається до Виконавчого комітету, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Організації, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Виконавчим комітетом – повторна скарга подається до Конференції, яка зобов’язана розглянути скаргу на черговому, або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

· на дії, бездіяльність або рішення Президента – первинна скарга подається до Виконавчого комітету Організації, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також Президента дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Виконавчим комітетом – повторна скарга подається до Конференції, яка зобов’язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також Президента дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

· на дії, бездіяльність або рішення Виконавчого комітету, члена Виконавчого комітету, члена Конференції – первинна скарга подається до Президента, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Виконавчого комітету, члена Конференції, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Президентом – повторна скарга подається до Конференції, яка зобов’язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Виконавчого комітету, члена Конференції, дії чи бездіяльність або рішення якого оскаржується.

5.17. Порядок звітування керівних органів Організації перед його членами забезпечується з дотриманням вимог п 5.4. цього Статуту.

5.17.1. Виконавчий комітет Організації зобов’язаний періодично звітувати перед його членами з питань, пов’язаних з реалізацією покладених на нього повноважень та здійснення статутних завдань Організації. Щорічний звіт по виконанню статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом 30 днів з дня озвучування.

5.17.2. Усі керівні органи Організації мають у 30 денний терміни надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Організації щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.

5.17.3. Виконавчий комітет Організації має забезпечити для його членів вільний доступ до інформації про його діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.

5.18. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів організації та розгляду скарг:

5.18.1. Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, пов'язаних із набуттям та припиненням членства, правами та обов'язками членів Організації, розглядаються Загальним Зборам Організації. Скарга має бути подана не пізніше 2 (двох) місяців з дня, коли особа дізналась або повинна була дізнатись про оскаржувані рішення чи обставини. Рішення Загальних Зборів Організації з приводу членства в Організації є остаточними.

5.18.2. Оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Організації відбувається у такому порядку:

- рішення (дії, бездіяльність) Загальним Зборам Організації можуть бути оскаржені членами Організації, яких вони стосуються, на наступних Загальних Зборах Організації (у т.ч. позачергових), якщо з моменту ухвалення оскаржуваного рішення (вчинення дії, бездіяльності) пройшло не більше 1 (одного) календарного року, або до суду - у відповідності з чинним законодавством;

- рішення (дії, бездіяльність) Правління можуть бути оскаржені на чергових або позачергових Загальних Зборах Організації, якщо з моменту ухвалення оскаржуваного рішення (вчинення дії, бездіяльності) пройшло не більше 6 (шести) місяців, крім випадків оскарження рішень щодо членства в Організації, які можуть бути оскаржені протягом 2 (двох) місяців з моменту, коли особі стало відомо або повинно було стати відомо про оскаржувані рішення чи обставини;

- рішення (дії, бездіяльність) Голови Організації можуть бути оскаржені Правлінню або на Загальних Зборах Організації, якщо з моменту ухвалення оскаржуваного рішення (вчинення дії, бездіяльності) пройшло не більше 2 (двох) місяців;

- рішення (дії, бездіяльність) керівних органів відокремлених підрозділів можуть бути оскаржені Правлінню протягом 2 (двох) місяців з моменту їх ухвалення (вчинення).

5.18.3. Скарги на рішення (дії, бездіяльність) керівних органів повинні бути розглянуті відповідним органом на черговому засіданні, але не пізніше 2 (двох) місяців з моменту отримання такої скарги. Про результати розгляду скарги особа, що її подала, повідомляється письмово.

 1. 6. діяльність ОРГАНІЗАЦІЇ.

6.1. З метою виконання статутних завдань і цілей Організація має право здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення (заснування) госпрозрахункових установ і організацій (підприємств) із статусом юридичної особи. Порядок заснування (створення) відповідних госпрозрахункових установ і організацій (підприємств) встановлюється нормами чинного законодавства України.

6.2. Госпрозрахункові установи і організації (підприємства) створюються  в порядку передбаченому Статутом та діють у відповідності до власних статутів (положень), які затверджуються в порядку, встановленому Статутом Організації.

6.3. Організація та створені нею госпрозрахункові установи і організації (підприємства) ведуть оперативний та бухгалтерський облік; статистичну звітність; інші види обліку та звітності своєї діяльності; в порядку та формах, згідно до вимог норм чинного законодавства України.

6.4. Контроль за окремими сторонами діяльності Організації та створених нею госпрозрахункових установ і організацій  (підприємств) здійснюють державні податкові органи та інші органи державної виконавчої влади, в межах своєї компетенції та відповідно до вимог норм чинного законодавства України.

 1. 7. Кошти та майно ОРГАНІЗАЦІЇ.

7.1. Джерелами формування коштів та майна Організації є:

7.1.1. грошові та матеріальні внески членів Організації, членські внески членів Організації, здійснені у відповідності до норм чинного законодавства України та Статуту;

7.1.2. благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян, отримані Організацією у відповідності до норм чинного законодавства України;

7.1.3. доходи, одержані від здійснення господарської діяльності госпрозрахунковими установами і організаціями (підприємствами) створених Організацією, у відповідності до норм чинного законодавства України;

7.1.4. придбане  на законних підставах (отримане у відповідності до норм чинного законодавства України) майно інших підприємств, організацій, громадян (як українських, так і іноземних);

7.1.5. кошти  або майно, які надходять від здійснення основної діяльності, з урахуванням податкового законодавства України.

7.1.6. інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

7.2. Майно Організації належить їй на праві власності. Організація здійснює володіння, користування та розпорядження майном, яке належить їй на праві власності, згідно до цілей діяльності Організації, призначенням майна та у відповідності до норм чинного законодавства України.

7.3. Організації, можуть належати будинки, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та права на майно (майнові права).

7.4. Організація, якщо інше не передбачено чинним законодавством України, має право передавати іншим підприємствам, організаціям та установам (як українським, так і іноземним), обмінювати, надавати безоплатно (дарувати) належні їй будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності.

7.5. Організація має право, якщо інше не передбачено чинним законодавством України передавати безоплатно (дарувати) громадянам майно та інші матеріальні цінності Організації, за винятком тих, які згідно до законодавчих актів України не можуть бути у власності громадян.

7.6. Майно Організації може бути вилучено виключно на підставі вступу в дію рішення компетентного органу,   суду (господарського суду), згідно до норм діючого законодавства України.

7.7. Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

 1. 8. ПРИПИНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ.

8.1. Припинення діяльності Організації здійснюється за рішенням Конференції (якщо за таке рішення проголосувало не менш ніж ? голосів присутніх членів), шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу, за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації, в порядку та на підставах згідно з нормами чинного законодавства України.

8.2. У разі реорганізації Організації всі належні їй права і обов’язки переходять до його правонаступника (правонаступників) – іншої неприбуткової організації відповідного виду.

8.3. Саморозпуск Організації здійснюється призначеною, в порядку, передбаченому Статутом, ліквідаційною комісією. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Організації.

8.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявні майно та кошти Організації, виявляє її дебіторів і кредиторів та розраховується з ними за рахунок коштів та майна Організації, вживає заходів до оплати боргів Організації, складає та затверджує ліквідаційний баланс та подає його органу, що призначив ліквідаційну комісію.

8.5. У разі припинення ЗОАМФ (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи ЗОАМФ передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

 1. 9. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1.Внесення змін до Статуту Організації є компетенцією Конференції Організації.

9.2. Рішення Конференції членів Організації з питань внесення змін до Статуту

Організації приймаються більшістю у 3/4 голосів членів Організації, що беруть участь у Конференції Організації.

9.3. Зміни до Статуту Організації набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної

реєстрації, а у випадках, встановлених законодавством України - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

9.4. Зміни до Статуту Організації набирають чинності для членів Організації з моменту

їх затвердження Конференцією Організації.

9.5.Про зміни та доповнення до Статуту Організації повідомляється уповноважений орган в порядку та терміни, передбачені чинним законодавством.

 

10. МІЖНАРОДНІ ЗВ`ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЇ.

10.1. Організація у порядку, передбаченому цим Статутом та законодавством, може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об`єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв`язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов`язанням України.

 

11.  ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1. Організація може мати відокремленні підрозділи, які не є юридичними особами.

11.2. Рішення по створенню відокремлених підрозділів приймаються Конференцією. Конференція призначає керівників відокремлених підрозділів та визначає основні напрямки діяльності відокремлених підрозділів.

11.3. Відомості про утворення відокремлених підрозділів подаються Президентом Організації, або іншою уповноваженою особою, до органу з питань реєстрації, за місцезнаходженням Організації.

11.4. Відокремленні підрозділи Організації діють згідно цього статуту та на підставі положень, що затверджуються відповідними рішеннями Конференції Організації.

11.5. Відокремленні підрозділи представляють інтереси Організації та забезпечують реалізацію завдань, визначених цим статутом.

11.6. Відокремленні підрозділи за рішенням Конференції згідно зі статутом наділяються функціями щодо управління майном Організації на місцях.

11.7. Керівництво відокремлених підрозділів здійснює керівник, який призначається рішенням Конференції, та діє на підставі довіреності, наданою Президентом Організації.

11.8. Контроль за діяльністю відокремлених підрозділів здійснюється Президентом Організації.

11.9. Рішення про припинення діяльності відокремлених підрозділів приймається Конференцією.

Поздравляем!

 

 

 

 

партнеры
Тут может быть Ваша реклама
Запорожская областная федерация футбола
2012-2014 © futsal.zp.ua • All rights reserved.