ПОИСК
Регистрация
Результаты
loading...
КомандаИО
1Колесо-Центр1434
2Никма1430
3Бонус1424
4Агро-Континент1418
5Золотой Век1417
6Евростандарт1415
7Felicita zp.ua1412
8ФК Прайд Токмак1411
Round 14
2019-02-23
FelicitaЕвростандарт0 - 5
БонусАгро-Континен1 - 1
ФК ПрайдЗолотой Век2 - 7
НикмаКолесо-Центр2 - 3

Дисциплинарные Правила

Дисциплінарні правила

Запорізької обласної асоціації міні-футболу (футзалу)

Запоріжжя – 2012

Визначення термінів

Апеляційний комітет (АК):

орган здійснення футбольного правосуддя другої інстанції.

Арбітр:

особа, призначена ЗОАМФ для проведення матчу, якій надані виключні повно­важення щодо застосування та трактування Правил гри.

Визначений термін:

період дії дисциплінарної санкції, визначений конкретно при її застосуванні Органом.

Відмова від участі в змаганнях:

відмова від участі в будь-якому змаганні під егідою ЗОАМФ або юридичної особи, в якому клуб був заявлений.

Відсторонення:

позбавлення права здійснювати конкретну діяльність особою або організацією на підставі рішення Органу.

Делегат, інспектор:

особа, призначена  ЗОАМФ для виконання офіційних функцій з перевірки організації та прове­дення матчу та оцінки дій арбітрів.

Дискримінація:

обмеження чи позбавлення прав певних категорій громадян за расовою або національною приналежністю, статтю, політичними і релігійними переконаннями, або за іншими ознаками, що не мають правовстановлюючого значення .

Дисциплінарні положення:

зведення правил та процедур щодо порядку розслідування, розгляду справ та винесення рішень з питань порушення Статуту ЗОАМФ, Дисциплінарних правил та інших регламентних документів.

Дисциплінарні правила:

уніфіковані дисциплінарні норми і види дисциплінарних стягнень.

Дисциплінарні санкції:

заходи дисциплінарного впливу у вигляді відповідних стягнень.

ЗОАМФ

Обласна громадська організація «Запорізька обласна асоціація міні-футболу (футзалу)».

ЗОФФ

Обласна громадська організація «Запорізька обласна федерація футболу».

Дисциплінарний комітет (ДК):

орган здійснення футбольного правосуддя першої інстанції.

Маніпулювання:

незаконне втручання з метою змінити результати або не допустити виконання встановлених процедур контролю за дотриманням антидопінгових правил.

Міжнародний матч:

матч між двома командами, що належать до різних національних асоціацій (два клуби, один клуб і одна національна збірна або дві національні збірні).

Напад:

поштовх будь-якою частиною тіла або предметом, свідомо нанесений учаснику змагання, офіційній собі або глядачу, чи плювок, скоєні стосовно тих же осіб.

Неетична, некоректна, неспортивна поведінка:

поведінка (вислови і/або дії) футболістів, офіційних та інших осіб, що не відповідає встановленим спортивним нормам і традиціям, має зухвалий, вульгарний, неввічливий характер і ображає певних осіб і/або організацію.

Обтяжений випадок нападу:

дії, скоєні з особливою зухвалістю, агресивністю або ци­нізмом, поєднані з ударом, завданим будь-якою частиною тіла або предме­том учаснику змагання, офіційній особі або глядачу в будь яку частину тіла, особливо після зупинки матчу.

Орган, Органи:

органи здійснення футбольного правосуддя ЗОАМФ, ЗОФФ та інші дисциплінарні органи юридичних осіб, уповноважені розглядати справи та приймати рішення стосовно спорів спортивного характеру.

Офіційна особа:

представники, які виконують офіційні функції від імені юридичних осіб, ФФУ, ЗОФФ, ЗОАМФ у заходах, пов’язаних з футболом.

Офіційна особа матчу:

арбітр, асистенти арбітра, четвертий арбітр, делегат матчу, інспектор матчу, особа, відповідальна за безпеку та будь-які інші особи, призначені ЗОАМФ або юридичною особою для виконання обов'язків у зв'язку з проведенням матчу.

Офіційний матч:

матч що проводиться за розкладом ігор у змаганнях під егідою юридичних осіб, ЗОАМФ, ФФУ, УЄФА та ФІФА.

Підозрювана особа:

особа, стосовно якої існує припущення про порушення нею законодавства, норм статутних і регламентних документів.

Передматчевий:

проміжок часу між взяттям стадіону під охорону та прибуттям команд на територію стадіону та свистком арбітра про початком матчу.

Післяматчевий:

проміжок часу між фінальним свистком арбітра та відбуттям команд за межі стадіону і повної евакуації глядачів.

Проведення матчу з порушенням норм спортивної етики:

матч, результат якого є підстави вважати визначеним за домовленістю, та проведеним без дотримання принципів спортивного змагання і чесної гри.

Провокаційні дії:

навмисні дії учасників змагання і/або офіційної особи(іб) з метою підштовхнути іншу особу на згубні вчинки або негативну реакцію.

Рапорт арбітра:

офіційний документ ЗОАМФ, у якому записано арбітром учасників, зафіксовано остаточний результат, перебіг подій матчу і кваліфіковано ним дотримання учасниками та офіційними особами Правил гри та регламентних норм до, під час та після проведення матчу.

Рапорт делегата:

офіційний документ ЗОАМФ, в якому делегат фіксує остаточний результат та оцінює організацію проведення матчу.

Рапорт  інспектора:

офіційний документ ЗОАМФ, в якому інспектор або делегат  оцінює роботу арбітрів.

Расизм:

ідеологія, що має на меті обґрунтувати, виправдати та продемонструвати соціальну і національну нерівність приналежністю людей до так званих "вищих" і "нижчих" рас.

Регламент:

регламенти змагань з футболу серед команд клубів юридичних осіб.

Розпорядження, директиви:

додаток до дисциплінарних санкцій з метою підсилення вимог дотримуватися встановлених норм.

Самовільне залишення поля:

залишення командою (футболістами) футбольного поля під час матчу без дозволу ар­бітра.

Спір спортивного характеру:

протиріччя або неузгодженість позицій між суб’єктами діяльності в футболі.

Статутні і регламентні документи:

статути, положення, регламенти, директиви, циркуляри, листи юридичних осіб, ЗОАМФ, ЗОФФ, ФФУ, УЄФА та ФІФА, Правила гри, видані Міжнародною Радою футбольних асоціацій.

Товариський матч:

матч, організований ЗОАМФ, юридичною особою, клубом або іншою особою, між командами, визначеними для цього випадку, які можливо належать до різних сфер діяльності; рахунок має значення тільки для даного матчу або змагання.

Тренер:

фахівець, який має диплом або атестат відповідної категорії ФФУ, що дає право організовувати та проводити навчально-тренувальну роботу, керувати командою в матчах.

УЄФА:

Європейський Союз Футбольних Асоціацій.

Умовна одиниця (у. о.):

назва долара США, що застосовується при розрахунках і визначенні розмірів грошових внесків у гривнях (за курсом Національного банку України на день сплати).

Упереджений, упередженість:

несправедливе ставлення до учасників змагань, офіційних осіб, футбольних клубів (команд), яке склалося наперед та ґрунтується на ігноруванні  реальних фактів.

Учасники змагань:

футболісти, тренери, особи, внесені до рапорту арбітра, які виконують на матчі офіційні функції.

ФІФА:

Міжнародний Союз Футбольних Асоціацій

Футболіст-легіонер:

футболіст, громадянин іншої країни або особа без громадянства.

ФФУ:

Всеукраїнська спортивна громадська організація „Федерація Футболу України”.

Юридичні особи, суб’єкти відповідальності:

асоціація, ліга, відомство, ФСТ, регіональна федерація – колективний член ФФУ, ФФУ, що організовує та проводить змагання з футболу або бере в них участь.

Стаття 1. Загальні положення

 1. Дисциплінарні правила ЗОАМФ (далі – Правила) розроблені на основі статутних і регламентних документів ФІФА, УЄФА, ФФУ, ЗОФФ, ЗОАМФ та законодавства України.
 2. Правила визначають функції Органів, встановлюють порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності та норми покарання за порушення статутних і регламентних документів.
 3. Дія Правил поширюється на всі правовідносини, що безпосередньо пов’язані з діяльністю в футболі за нормами статутних і регламентних документів ЗОАМФ, за винятком виключної компетенції ФФУ, УЄФА та ФІФА.
 4. Правила є обов'язковими для виконання всіма членами ЗОАМФ та мають однакову юридичну силу до:

–     індивідуальних та колективних членів ЗОАМФ;

–     офіційних осіб;

–     клубів, команд, футболістів, тренерів та інших осіб, які задіяні або працюють у футболі;

–     глядачів.

 1. Всі особи, які задіяні або працюють у футболі, зобов'язані виконувати рішення Органів.
 2. Застосування Правил за аналогією та прецедентом забороняється.
 3. Правила застосовуються тільки до подій, що відбулися та дій, що були вчинені після набуття ними чинності.
 4. Чоловічий рід, що вживається в Правилах, однаково застосовується до жіночого роду.

Стаття 2. Мета

Впровадження єдиних справедливих і загальнозрозумілих принципів відповідальності за діяльність у сфері футболу.

Стаття 3. Завдання

 1. Визначення юрисдикції Органів.
 2. Впровадження порядку розслідування, розгляду справ та ухвалення рішень з порушень норм статутних і регламентних докуме­нтів та спорів між суб’єктами футболу.
 3. Встановлення дисциплінарних санкцій та порядку їх застосування за пору­шення норм статутних і регламентних докуме­нтів.

Стаття 4. Дисциплінарні повноваження

 1. На території Запорізької області ЗОАМФ має виключні повноваження та юрисдикцію. Юридичні особи, клуби, команди, футболісти, офіційні та інші особи, які задіяні або працюють у футболі зобов’язані виконувати статутні і регламентні документи та рішення ЗОАМФ.
 2. Порушення норм ста­тутних і регламентних документів розглядаються Органами, оскільки тільки вони правомочні застосовувати дис­циплінарні санкції.

Стаття 5. Обсяг застосування

Правила застосовуються при розгляді всіх справ про порушення норм статутних і регламентних документів.

Стаття 6. Виняткові положення застосування

Якщо в Правилах та інших статутних і регламентних документах відсутні положення, Органи приймають рішення із застосуванням за аналогією до норм ЗОФФ, ФФУ, УЄФА, ФІФА, які безпосередньо регулюють спірні відносини, та згідно з принципами законності і справедливості.

Стаття 7. Принципи поведінки

 1. Колективні члени ЗОАМФ, клуби та команди, що приймають участь у змаганнях несуть відповідальність, незалежно від їх вини, за поведінку футболістів, тренерів, фахівців та офіційних осіб, які входять до їх складу.
 2. Кожен, хто своєю поведінкою і/або висловами завдає шкоди репутації фу­тболу та його органів управління, використовує футбольні змагання для викликів суспільній моралі, підпадає під дію дисциплінарних санкцій.

Стаття 8. Види порушень

 1. Порушенням є – протиправна умисна або необережна дія чи бездіяльність, що суперечить нормам статутних і регламентних документів ЗОАМФ, ЗОФФ, ФФУ, УЄФА, ФІФА та законодавства України.
 2. Видами порушень є:
  1. порушення Правил гри:

–     порушення, за які футболістові виноситься попередження;

–     серйозні порушення, за які футболіст підлягає вилученню з поля;

 1. безладдя до, під час та після матчу:

–     неналежна поведінка відносно футболістів та інших осіб;

–     бійка;

–     неспортивна поведінка команди;

–     підбурювання до насильницьких дій;

–     провокування глядачів на порушення громадського порядку;

–     внесення до Рапорту арбітра прізвищ футболістів, які не мають права брати участі в матчі;

–     відмова від участі в матчі;

 1. агресивна поведінка;
 2. демонстрація расистської, дискримінаційної, політично-екстремістської, образливої поведінки, що порушує регламентні правила проведення змагань, морально-етичні норми футбольного співтовариства та/або суспільства;
 3. залякування (зазіхання на свободу особистості);
 4. фальсифікація документів;
 5. участь чи спроба взяти участь у корупції;
 6. порушення рішень та вимог Органів;
 7. невиконання регламентних норм з організації та проведення матчів;
 8. неналежна поведінка глядачів;
 9. маніпулювання результатами матчу;
 10. використання спортивних заходів з неспортивною метою;
 11. поведінка, яка шкодить репутації футболу та ЗОАМФ;
 12. невиконання вимог арбітра і/або делегата (інспектора) ЗОАМФ;
 13. навмисна неявка або явка на гру із запізненням;
 14. навмисні дії, які спричиняють припинення або відміну матчу;
 15. будь-які інші вчинки, що можуть вплинути на хід і/або результат матчу;
 16. невиконання зобов’язань, визначених трудовими договорами (контрактами) між юридичними та фізичними особами, які працюють або задіяні у футболі.
 17. Спроба здійснити порушення прирівнюється до порушення з точки зору застосування дисциплінарних санкцій.
 18. Часом порушення є безпо­середній час вчинення порушення норм статутних і регламентних документів.
 19. Особа, яка свідомо підбурює до порушення або виступає в ролі співучасника, підлягає дисциплінарній відповідальності.

Стаття 9. Окремі випадки відповідальності юридичних осіб, клубів

 1. Юридичні особи та клуби несуть відповідальність, якщо:

- юридична особа, клуб, команда, футболіст або офіційна та інша особа, яка задіяна або працює у футболі порушує статтю 4 Правил;

- команда продовжує поводитися неналежним чином до, під час та після матчу після застосування арбітром індивідуальних дисциплінарних санкцій:

–     5 (п’ятьом) і більше футболістам у змаганнях серед команд, представлених складом з більше п’яти футболістів, у тому числі  офіційним особам клубу (команди);

–     3 (трьом) і більше футболістам, у тому числі офіційним особам клубу (команди) у змаганнях з футзалу;

–     2 (двом) і більше футболістам, у тому числі офіційним особам клубу (команди) у змаганнях з пляжного футболу;

 1. Юридичні особи, клуби несуть відповідальність, незалежно від вини, за поведінку своїх футболістів, офіційних осіб, уболівальників та будь-яких інших осіб, які працюють до, під час та після матчу за дорученням колективного члена чи клубу.
 2. Юридичні особи та клуби-господарі несуть відповідальність за громадський порядок і безпеку на  стадіоні та прилеглій до нього території, що визначена в паспорті стадіону, до, під час та після матчу.
 3. За порушення, зазначені у цій статті Органи застосовують дисциплінарні санкції, передбачені у статтях 14 та 20 Правил.

Стаття 10. Вина

 1. Формою вини є проста необережність, за якої особа не знала норм статутних і регламентних документів, але могла і повинна була знати, або припускати, що вона вчиняє дисциплінарний проступок, але самовпевнено сподівалася уникнути його наслідків.
 2. Якщо не передбачене конкретною нормою Правил, дисциплінарні санкції застосовуються до порушників незалежно від того, здійснені вони навмисно чи з необережності. Форма та ступінь вини, якщо вони не становлять елемент складу певного порушення, враховуються при обранні виду дисциплінарної санкції.

Стаття 11. Повторність порушення

Повторністю порушення є вчинення такого ж і/або іншого дисциплінарного порушення, за який до особи застосовувалися дисциплінарні санкції протягом одного змагального сезону (крім випадків застосування допінгу).

Стаття 12. Дисциплінарна санкція

 1. Дисциплінарна санкції можуть застосовуватися за сукупністю, але лише в межах, установлених від­повідною статтею Правил, яка передбачає більш сувору санкцію.
 2. Дисциплінарна санкція застосовується з ура­хуванням усіх обставин справи, зважаючи на тяжкість порушень, форму та ступінь  вини (за виключенням випадків відповідальності незалежно від вини) та обставини, що звільняють від відповідальності, від характеристики особи, до якої застосовується дисциплінарна санкція. Санкція має бути відповідною до протиправного вчин­ку і відповідати меті запобігання порушенням (як з боку суб’єкта, до якого вона застосовується, так і третіх осіб)  у майбутньому.
 3. У випадку спроби здійснити порушення Орган може зменшити дисциплінарну санкцію, передбачену за фактичне порушення. Орган визначає ступінь зменшення дисциплінарної санкції на власний розсуд. Дисциплінарна санкція не повинна бути меншою найнижчої межі покарання
 4. Як виняток, може бути заборонено проводити змагання на певному стадіоні, або прийнято рішення проводити матчі без глядачів, або перенесення матчів на нейтральну територію виключно з причин безпеки.
 5. При розгляді справи щодо підбурювача порушення Орган ураховує ступінь провини підбурювача або співучасника, зменшуючи/збільшуючи дисциплінарну санкцію на власний розсуд. Дисциплінарна санкція не повинна бути меншою найнижчої та більшою найвищої межі покарання.
 6. Спроба запобігти бійці, захистити інших або розвести учасників бійки не підлягає дисциплінарним санкціям.

Стаття 13. Солідарна відповідальність асоціацій і клубів у формі грошових внесків

Юридичні особи, клуби несуть солідарну відповідальність за сплату обов’язкових грошових внесків, що накладаються на їхніх фізичних осіб, які перебувають з ними в правовідносинах. Той факт, що фізична особа вибула з організації, не звільняє юридичну особу, клуб від відповідальності.

Стаття 14. Види дисциплінарних санкцій

1.1.     Дисциплінарні санкції, загальні для юридичних та всіх осіб, які працюють або задіяні у футболі:

 1. попередження – письмове (у контексті застосування дисциплінарних санкцій Органами) застереження, що застосовуються за нетяжке порушення;
 2. догана – офіційне, викладене в письмовій формі осудження від імені футбольної спільноти неправомірної поведінки особи порушника;
 3. позбавлення титулу та/або нагороди – повернення порушником посвідчення та відповідних відзнак присвоєного титулу або отриманої грошової винагороди та нагородної атрибутики (медаль, кубок і т. ін.) та позбавлення його права використовувати титул;

1.2.     Дисциплінарні санкції, що застосовуються до фізичних осіб:

 1. попередження – (пункт 1.1. цієї статті);
 2. попередження до, під час та після матчу, яке супроводжується жовтою карткою, що її показує порушнику арбітр;
 3. вилучення – вимога арбітра до, під час та після матчу покинути футбольне поле і територію, що його безпосередньо оточує, включаючи лаву запасних. Вилучення футболіста супроводжується пред’явленням порушникові червоної картки, а для тренера (офіційної особи) відбувається в усній формі. Вилучений може залишатися на трибуні для глядачів;
 4. відсторонення від матчів – заборона брати участь у наступному матчі/матчах або змаганні та перебувати на території, що безпосередньо оточує футбольне поле;
 5. заборона входити до роздягальні та/або перебувати на лаві запасних;
 6. заборона відвідувати стадіон під час виступів на ньому команди порушника;
 7. заборона здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.);
 8. дисциплінарні санкції можуть бути застосовані також у тому випадку, коли арбітр не бачив порушення Правил гри і тому не прийняв ніякого рішення з цього інциденту. У цьому випадку клуб може направити до Комітету арбітрів ЗОАМФ відеозапис матчу, але не пізніше трьох діб після закінчення  матчу;

1.3.     Дисциплінарні санкції, що застосовуються до юридичних осіб (команд):

 1. позбавлення клубу права реєструвати в ЗОАМФ нових футболістів протягом визначеного періоду;
 2. проведення матчу без глядачів;
 3. проведення матчу на стадіоні іншого міста;
 4. заборона використання стадіону – позбавлення колективного члена або клубу права приймати суперників на своєму стадіоні;
 5. анулювання результату матчу з подальшим зарахуванням технічної поразки;
 6. виключення зі складу учасників змагань – позбавлення права брати участь у поточному та майбутньому змаганні;
 7. зарахування технічної поразки – технічна поразка в матчі зараховується з рахунком 5:0. Якщо рахунок до кінця матчу більший, зараховується саме він;
 8. позбавлення турнірних очок – позбавлення визначеної Органом кількості турнірних очок в поточних або майбутніх змаганнях;
 9. переведення до ліги, нижчої за рангом.

10.    обов’язковий грошовий внесок – призначається в умовних одиницях. Виплата обов’язкового грошового внеску здійснюється в гривнєвому еквіваленті до умовної одиниці за курсом Національного банку України на день сплати. Обов’язковий грошовий внесок повинен бути не меншим за 10 у. о. в гривнєвому еквіваленті і не більшим за 100 у. о. в гривнєвому еквіваленті.

Стаття 15. Відповідальність футболістів

 1. За порушення норм статутних і регламентних документів у змаганнях з футболу та під час діяльності в футболі можли­ве застосування дисциплінарних санкцій до футболістів:

1.1.     відсторонення на 1 (один) матч за:

а)   залякування (зазіхання на свободу особистості) офіційної особи;

б)   друге попередження в матчі;

в)   фол "останньої надії";

г)    систематичні апеляції до арбітра, глядачів, офіційної особи матчу;

д)   за удар суперника ногою в боротьбі за м’яч;

1.2.     відсторонення на 2 (два) матчі за:

а)   грубий поштовх суперника руками після зупинки гри;

б)   небезпечний напад на суперника, який володіє м’ячем, з вірогідністю нанесення травми;

в)   удар суперника рукою в боротьбі за м’яч;

1.3.     відсторонення на 3 (три) матчі за:

а)   навмисний удар суперника, який не володіє м’ячем, під час матчу або після його зупинки;

б)   нецензурні та інші образливі висловлювання, жести на адресу партнера, суперника, офіційної особи або глядачів;

в)   погрози застосування фізичної сили до офіційних осіб під час матчу;

г)    прилюдні образливі вчинки, що принижують честь, гідність учасників змагань, офіційних осіб;

1.4.     відсторонення на 4 (чотири) матчі за спробу застосувати фізичну силу до офіційних осіб;

1.5.     відсторонення на 5 (п'ять) матчів за:

а)   небезпечний напад на суперника, який володіє м’ячем, з нанесенням травми;

б)   погрози застосування фізичної сили до офіційних осіб до або після закінчення матчу;

1.6.     відсторонення на 6 (шість) матчів за:

плювок у бік футболіста або неофіційної особи;

бійку до, під час та після матчу або після його зупинки;

1.7.     відсторонення на 8 (вісім) матчів за застосування фізичної сили до офіційних осіб під час матчу;

1.8.     відсторонення на 10 (десять) матчів за навмисне нанесення тяжкої травми суперникові, що призвело до втрати ним працездатності;

1.9.     відсторонення на 10 (десять) матчів за відмову повернутися до клубу, з яким укладено контракт, після прийняття рішення Органом;

1.10.  відсторонення на 12 (дванадцять) місяців за плювок у бік неофіційної особи;

1.11.  відсторонення на 12 (дванадцять) місяців за застосування фізичної сили до офіційних осіб після закінчення матчу;

1.12.  відсторонення на певний період (але не менше 10 (десяти) матчів) за явний намір спонукати офіційну особу матчу прийняти неправильне рішення або за підтримку її помилкової думки, щоб тим самим спонукати її прийняти неправильне рішення;

1.13.  відсторонення на 6 (шість) місяців за порушення вимог Регламенту зі статусу і трансферу футболістів;

1.14.  за кожні 4 (чотири) жовті картки, отримані футболістом у матчах, що проходять під егідою ЗОАМФ, здійснюється відсторонення на 1 (один) матч, за кожні наступні 4 (чотири) жовті картки – відсторонення від матчів збільшується на 1 (один) матч.

 1. Органи зберігають за собою право застосовувати до футболістів дисциплінарні санкції згідно Правил.

Стаття 16. Позбавлення „Паспорта футболіста”

 1. Футболіст може бути позбавлений „Паспорта футболіс­та” за рішенням Органу у випадках:

-   невиконання вимог статутних і регламентних документів ЗОАМФ;

-  навмисного нанесення травми супернику, що призвела до втрати ним працездатності і професійної придатнос­ті;

-   застосування фізичної сили, нецензурної лайки на ад­ресу арбітрів, делегата, інспектора, представників команд, інших офіційних осіб, журналістів та глядачів;

-   відсторонення від участі в змаганнях терміном на 6 (шість) і більше місяців.

Стаття 17. Попередження, отримані у змаганнях та їх наслідки

 1. Попередження та їх наслідки у вигляді відсторонення, отримані в матчах одних змагань, не переносяться до інших, якщо Органом не прийнято іншого рішення.
 2. Два попередження (дві жовті картки), отримані під час одного матчу, призводять до вилучення (червона картка) та відповідно до автоматичного відсторонення від гри в наступному матчі. Два попередження (дві жовті картки), що тягнуть за собою вилучення – поглинаються вилученням (до обліку не беруться, а рахуються як одна червона картка).
 3. Якщо футболіста вилучено з поля, попередження, раніше отримане ним у цьому ж матчі, – зберігає чинність.
 4. Якщо матч переграється, попередження, отримані в ньому футболістами, – скасовуються.
 5. Якщо матч не переграється, попередження, отримані в ньому футболістами, – не скасовуються.
 6. Попередження, отримані футболістами в матчі, де згодом зараховується поразка однієї з команд, – не скасовуються.
 7. Попередження та відсторонення за отримані жовті картки в матчах переносяться з одного кола змагань до іншого та втрачають силу після завершення сезону.
 8. Попередження та відсторонення за жовті картки, отримані у ході одного сезону, не переносяться з одних змагань до інших.

Стаття 18. Вилучення та їх наслідки

 1. Футболіст, вилучений з поля або вилучений з технічної площі, автоматично пропускає наступний матч цієї ж категорії змагань.
 2. Вилучена офіційна особа може передати свої повноваження особі, яка замінила її на лаві запасних. Проте ця офіційна особа не має права впливати на глядачів.
 3. Вилучення автоматично призводить до відсторонення у наступному матчі, навіть якщо він згодом буде зупинений і/або відмінений. Орган може збільшити тривалість такого відсторонення.

Стаття 19. Облік попереджень та вилучень

Облік попереджень та вилучень (жовтих і червоних карток) та інших дисциплінарних санкцій, застосованих арбітром, ведеться у порядку, визначеному Регламентом.

Стаття 20. Відповідальність юридичних осіб

За невиконання норм статутних і регламентних документів до юридичних осіб можуть бути застосо­вані дисциплінарні санкції, визначені статтею 14, а також анулювання результатів змагань, проведеними відповідними суб’єктами.

Стаття 21. Відповідальність клубів (команд)

 1. Порушення, за які застосовуються дисциплінарні санк­ції до клубу (команди):

1.1.     відмова від участі в змаганнях, у яких клуб був заявле­ний;

1.2.     неявка команди на матч без поважних причин;

1.3.     повторна неявка команди на матч без поважних причин;

1.4.     самовільне залишення поля командою під час матчу або відмова починати чи продовжити матч;

1.5.     провокаційні дії футболістів, офіційних осіб клубу (ко­манди), агресивна поведінка, що викликали безладдя на футбольному полі, стадіоні або прилеглій території, прояви дискримінації та расизму і незабезпечення заходів боротьби з ними;

1.6.     неетична, некоректна, неспортивна поведінка футболі­стів, керівників команди, інших посадових та офіційних осіб клубу (команди) до, під час та після матчу;

1.7.     незабезпечення прийому, розміщення, відправки ко­манди гостей, делегата, інспектора та арбітрів;

1.8.     незабезпечення громадського порядку та безпеки на стадіоні або прилеглій до нього території до, під час та після матчу;

1.9.     внесення до рапорту арбітра незаявленого або відстороненого від участі в матчах футболіста/тренера/офіційної особи клубу;

1.10.  недисциплінована поведінка футболіста до, під час та після матчу;

1.11.  невиконання умов та вимог до стану стадіонів;

1.12.  незабезпечення команді гостей можливості вести відеозапис;

1.13.  проведення матчу з порушенням норм спортивної етики, зокрема з маніпулюванням його результатами;

1.14.  порушення норм статутних і регламентних документів та рішень органів управління юридичних осіб, ЗОАМФ, ЗОФФ, ФФУ, УЄФА та ФІФА;

1.15.  ухилення від своєчасної сплати членських, заявкових та інших обов'язкових внесків;

1.16.  порушення встановлених термінів заявки (дозаявки) команд для участі в змаганнях;

1.17.  запізнення команди на матч без поважних причин;

1.18.  участь команди в міжнародних матчах без дозволу ЗОАМФ;

1.19.  відсутність на стадіоні необхідних прапорів при прове­денні матчів змагань з футболу;

1.20.  невиконання рішень Органів;

1.21.  вилучення до, під час та після матчу;

1.22.  навмисне зруйнування або пошкодження футболістами, офіційними особами, глядачами та іншими особами, які працюють або присутні до, під час та після матчу, майна та обладнання стадіону і прилеглої території;

1.23.  групові або масові дії, що порушують правила, встановлені на стадіоні, прилеглій до нього території, до, під час та після матчу;

1.24.  несанкціонована поява в ігровій зони сторонньої особи;

1.25    бійки за масовою участю гравців та представників команд.

 1. Дисциплінарні санкції можуть застосовуватися за інші порушення норм статутних і регламентних документів та законодавства України.

Стаття 22. Окремі санкції, що застосовуються до клубу (команди)

До клубу (команди) можуть бути застосо­вані дисциплінарні санкції, визначені статтею 14, а також додатково:

1.1.     рішення про перегравання матчу;

1.2.     присудження перемоги команді – суперниці без проведення матчу;

1.3.     обов’язковий грошовий внесок;

1.4.     Якщо, неможливо визначити особу порушника (порушників) правопорядку, Орган застосовує дисциплінарні санкції до клубу (команди) або асоціації, які відповідають за поведінку відповідної групи осіб.

Стаття 23. Відповідальність офіційних осіб та фахівців асоціації, регіональної федерації   футболу, клубу (команди)

 1. Порушення за які застосовуються дисциплінарні санкції до офіційних осіб та фахівців ЗОАМФ, юридичних осіб, клубів (команд):

1.1. грубий вислів або некоректне звинувачення на адресу ЗОАМФ, юридичних осіб, клубів та їх офіційних представників;

1.2.     залякування (зазіхання на свободу особистості) особи;

1.3.     агресивна, неетична, некоректна поведінка до, під час та після матчу;

1.4.     неетичні випади на адресу делегата, інспектора та ар­бітрів;

1.5.     порушення вимог та умов проведення змагань, ви­значених Регламентами;

1.6.     невиконання або неналежне виконання вимог Регла­ментів щодо оформлення документації з проведення змагань;

1.7.     ухилення від виконання або неналежне виконання рі­шень і постанов ЗОАМФ;

1.8.     розірвання контракту з футболістом, тренером та інши­м фахівцем, зарахованим до штату команди та внесеним до заявкового листа, в односторонньому порядку без поваж­них причин;

1.9.     невиконання умов контрактних зобов'язань перед фут­болістами, тренерами та іншими фахівцями, зарахованими до штату команди та внесеними до заявкового листа;

1.10.  невиконання норм статутних і регламентних документів.

Стаття 24. Дисциплінарні санкції, що застосовуються до офіційних осіб та фахівців асоціації, клубу (команди)

 1. До офіційних осіб та фахівців асоціації, регіональної федерації, клубу (команди) можуть бути застосо­вані дисциплінарні санкції, визначені статтею 14 цих Правил, а також додатково відсторонення від вико­нання службових обов'язків на визначену кількість матчів або на визначений термін.
  1. Суддівсько-інспекторський комітет відсторонює арбітра, асистента арбітра та третього арбітра (далі - арбітр) від арбітражу зма­гань або відмовляється від його послуг за помилки під час проведення матчів змагань, що проходять під егідою ЗОАМФ. Відповідальність поширюється й на інші конфліктні ситуації, пов'язані з діяльністю арбітра.
  2. До арбітрів можуть бути застосо­вані дисциплінарні санкції, визначені пунктами 1.1, 1.2 статті 14, а також додатково:

Стаття 25. Відповідальність арбітрів, асистентів арбітра та четвертого арбітра

2.1.     тимчасове відсторонення від арбітражу матчів усіх рівнів;

2.2.     відсторонення від арбітражу на визначений термін.

 1. Дисциплінарні санкції застосовуються до арбітрів за такі порушення вимог Регламентів:

3.1.       неявка на навчально-тренувальний збір, семінар, нараду без поважних причин перед початком кола змагань - відсторонення від арбітражу матчів на відповідне коло змагань;

3.2.       невиконання у встановлені комітетом арбітрів ЗОАМФ терміни нормативів з фізичної і/або теоретичної підго­товки перед початком кола змагань - відсторонення від арбітражу матчів на відповідне коло змагань;

3.3.       несвоєчасне прибуття на матч:

3.4.       вперше - попередження;

3.5.       повторно - відсторонення від ар­бітражу на 1 (один) тиждень;

3.6.       у разі подальшого порушення  – відсторонення від арбітражу на 1 місяць;

3.7.       неявка на календарний матч без пова­жних причин – відсторонення від арбітражу на 1 (один) місяць;

3.8.       несвоєчасне відправлення Рапорту арбі­тра, неохайне його оформлення:

3.9.       вперше - попередження;

3.10.    повторно - відсторонення від арбітражу  на 1 (один) місяць;

3.11.    установлені факти: упередженого арбітражу матчу; фальсифікації записів до Рапорту арбітра про вилучення та попередження; невнесення до Рапорту арбітра вилучень і попереджень, що мали місце до під час та після матчу; прихо­вування фактів неетичної, некоректної поведінки футболістів, офіційних осіб або гля­дачів щодо арбітрів або інших осіб – відсторонення від арбітражу на 2 (два) місяця;

3.12.    порушення Регламенту в частині допуску футболіс­тів до матчу - відсторонення від арбітражу на 3 (три) тижні;

3.13.    неповідомлення післяматчевої інформації суб’єкту, визначеному Регламентом,  у випадку відсутності делегата або інспектора - відсторонення від арбітражу на 3 (три) тижні.

 1. Дисциплінарні санкції до арбітрів за порушення морально-етичних норм:

4.1.     порушення загальновизнаних у суспільстві правил поведінки та норм моралі під час відрядження для арбітражу матчу, зокрема – не­правомірні вимоги до умов свого проживання або хар­чування, надання будь-яких додаткових послуг, пільг або зна­ків поваги – відсторонення від арбітражу на 10 (десять) тижнів;

4.2.     неетичне, некоректне ставлення до делегата, ін­спектора, футболістів, офіційних осіб або глядачів - відсторонення від арбітражу на 10 (десять) тижнів.

 1. Дисциплінарні санкції до арбітрів за неякісний або посередній арбітраж:

5.1.     неякісний арбітраж в одному колі змагань (оцінка 5.0 – 5.9 балів – незадовільно):

а)   вперше – відсторонення від проведення матчів усіх рівнів на 1 (один) місяць;

б)   повторно – відсторонення від проведення матчів усіх рівнів на визначений термін;

5.2.     посередній арбітраж в одному колі змагань (оцінка 6.0 – 6,9 – задовільно):

а)   вперше – попередження;

б)   повторно – відсторонення від проведення матчів усіх рівнів на 1 (один) місяць;

 1. Дисциплінарні санкції до арбітрів за помилки арбітражу, не помічені делегатом (інспектором), або не занотовані в Рапорті делегата:

а)   попередження;

б)   повторно – відсторонення від арбітражу на 1 (один) місяць.

 1. Дисциплінарні санкції до арбітрів за порушення вимог до екіпірування арбі­тра під час виконання обов'язків або офіційних заходів ЗОАМФ:

а)   вперше - попередження;

б)   повторно - відсторонення від арбітражу на 1 (один) місяць.

 1. Дисциплінарна санкція, застосована до арбітра, діє у наступному колі змагань або наступному сезоні, якщо Орган не встановить інше.
 2. Суддівсько-інспекторський комітет своїм рішенням може утриматися від призначення арбітра для проведення матчів на період з'ясування обставин та прийняття Органом рішення щодо допущених арбітром порушень, а також інших конфліктних ситуацій, пов'язаних з діяльністю арбітра.

10. Якщо арбітр не згоден з виставленою делегатом (інспектором) ЗОАМФ оцінкою за арбітраж матчу, він має право подати відповідні матеріали матчу на розгляд Суддівсько-інспекторського комітету не пізніше 10 діб після закінчення матчу.

Стаття 26. Відповідальність делегатів (інспекторів)

 1. Суддівсько-інспекторський комітет відсторонює делегатів (інспекторів) від інспектування зма­гань або відмовляється від їх послуг за помилки під час проведення матчів змагань, що проводяться під егідою ЗОАМФ, а також інші конфліктні ситуації, пов'язані з діяльністю делегата (інспектора).
 2. До делегатів (інспекторів) можуть бути застосо­вані дисциплінарні санкції, визначені пунктами 1.1, 1.2 статті 14, а також додатково:

2.1.     відсторонення від інспектування на ви­значений термін.

 1. Дисциплінарні санкції до делегатів (інспекторів) за:

3.1.     неявку на навчально-практичні семінари, запізнення на матч без поважних причин, неохайно заповнений Рапорт делегата або не­своєчасне подання Рапорту делегата (інспектора) суб’єкту, визначеному Регламентом:

а)   вперше - попередження;

б)   повторно - відсторонення від інспектування на 3 (три) матчі;

3.2.     упереджене інспектування; фальсифікацію при внесен­ні до Рапорту делегата (інспектора) записів про попередження, вилучення; не внесення до Рапорту делегата (інспектора) вилучень і попереджень, які мали місце, приховування фактів неспортивної поведінки футболістів, тренерів, офіційних осіб, арбітрів, глядачів - відсторонення від інспектування на 10 (десять) матчів або на визначений термін;

3.3.     неявку на матч без поважних причин:

а)   вперше - відсторонення від інспектування на 1 (один) місяць;

б)   повторно - відсторонення від інспектування на 2 (два) місяця або;

в)   у разі подальшого порушення норм підпункту 3.3 – відсторонення від інспектування на визначений термін.

3.4.     невірну оцінку рішень арбітра (асистента арбітра, четвертого арбітра), які істотно вплинули на хід та кінцевий результат матчу протягом одного кола змагань:

3.4.1. вперше – відсторонення від інспектування матчів усіх рівнів на 1 (один) місяць;

3.4.2. повторно – відсторонення від інспектування матчів усіх рівнів на визначений термін;

3.5.     невірну оцінку рішень арбітра (асистента арбітра, четвертого арбітра), які вплинули в деяких епізодах на хід або рахунок матчу, але не на кінцевий результат матчу:

а)   вперше – попередження;

б)   повторно – відсторонення від інспектування матчів на 1 (один) місяць;

3.6.     недотримання вимог регламентних документів щодо ор­ганізації та проведення матчу – відсторонення від ін­спектування на 1 (один) місяць;

3.7.     порушення морально-етичних норм поведінки під час відрядження та інспектування, некоректне ставлення до арбітрів, тренерів, футболістів, офіційних осіб, глядачів – відсторонення від інспектування на 2 (два) місяця.

 1. Суддівсько-інспекторський комітет своїм рішенням може утриматися від призначення делегата (інспектора) для інспектування на період з'ясування обставин та прийняття Органом рішення щодо допущених делегатом (інспектором) порушень під час інспектування матчів/матчу, а також інших конфліктних ситуацій, пов'язаних з діяльністю де­легата (інспектора).
 2. Дисциплінарна санкція, застосована до делегата (інспектора), за рішенням органу здійснення футбольного правосуддя діє у наступному колі змагань або наступному змагальному сезоні, якщо Орган не встановить інше.

Стаття 27. Маніпулювання результатами матчу

За будь-який вплив або змову з метою змінити результат матчу способом, несумісним зі спортивною етикою, особа підлягає відстороненню від змагань на визначений термін. Крім цього, Орган може ухвалити рішення про заборону діяльності, пов'язаної з футболом, у тому числі – довічно.

Стаття 28. Корупція

 1. Корупція визначається, як:

–     будь-яка пропозиція, обіцянка або надання невиправданої вигоди органу ЗОАМФ, юридичній особі, клубу, офіційній особі матчу, футболістові, іншій особі, яка працює або задіяна у футболі, від свого імені або від імені третьої сторони;

–     протиправне використання своїх повноважень;

–     схиляння з використанням майнових стимулів до порушення норм статутних та регламентних документів і законодавства України –

з метою отримання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг.

 1. За факти корупції до юридичних та інших осіб застосовуються дисциплінарні санкції визначені у статті 14 Правил.
 2. Якщо порушення має ознаки злочину, Орган має право передати матеріали справи до правоохоронних органів для перевірки.

Стаття 29. Фальсифікація

 1. Виготовлення фальшивого або підробка справжнього документа, а також його використання в діяльності, пов'язаній з футболом з метою обману, тягне за собою відсторонення не менше, ніж на 6 (шість) місяців.
 2. Якщо порушник є офіційною особою, застосовується дисциплінарна санкція у вигляді заборони здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом, строком не менше, ніж  на 12 (дванадцять) місяців.
 3. Якщо порушення має ознаки злочину, Орган має право передати матеріали справи до правоохоронних органів для перевірки.

Стаття 30. Образа

Особа яка завдала образи будь-якому учасникові матчу жестами або у вербальній формі, або проявила агресію, спрямовану на формування почуття страху, чи таку, що об’єктивно здатна викликати таке почуття,  карається відстороненням:

а)   не менше, ніж на два матчі, якщо порушником є футболіст;

б)   не менше, ніж на чотири матчі аж до заборони здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом, якщо порушником є офіційна особа.

Стаття 31. Прояви дискримінації та расизму

 1. Дискримінація і/або расизм, публічні образи в образливій формі щодо расової належності, кольору шкіри, мови, політичного і релігійного переконання, статі або етнічного походження, а також будь-який інший акт дискримінації і/або расизму чи зневаги до будь-кого тягне за собою відсторонення не менше ніж на 3 (три) місяці, а також дискваліфікацію стадіону на визначений термін.
 2. Якщо футболіст, офіційна особа клубу або глядач вперше здійснить будь-який акт дискримінації і/або расизму або зневаги, з числа визначених у пунктах 1 цієї статті, встановлено особистість порушника та його клубну приналежність, то з команди його клубу автоматично знімається 3 (три) очки. За повторне таке саме порушення з клубу автоматично знімається 6 (шість) очок. У кубкових матчах та інших, де не нараховуються очки, така команда підлягає відстороненню від змагань.
 3. Дисциплінарні санкції, що застосовуються на підставі цієї статті, можуть бути скорочені (зменшені) або не взяті до уваги, якщо відповідний футболіст, команда, клуб доведе свою непричетність або мінімальну (часткову) провину в порушенні, або вкаже на інші обставини, що істотно пом'якшують провину, зокрема, якщо порушення навмисно спровоковано з метою, аби до футболіста, команди, клубу були застосовані дисциплінарні санкції відповідно до цієї статті.

Стаття 32. Відбуття відсторонення від матчу або виконання обов’язків

 1. Термін відсторонення визначається кількістю матчів, днів або місяців.
 2. Якщо термін відсторонення визначається кількістю матчів, то зараховуються тільки реально зіграні матчі. Якщо матч зупинено, відмінено або команді зараховано технічну поразку, відсторонення зараховується тільки тоді, якщо команда, у складі якої грає відсторонений футболіст, не несе відповідальності за події, що призвели до зупинки, відміни матчу або зарахування технічної поразки.
 3. Відсторонення, накладене на футболіста/тренера стосується його як футболіста та тренера одночасно.
 4. Офіційна особа, працівник/тренер клубу, відсторонений від виконання своїх обов’язків, може спостерігати за матчем, від якого він відсторонений, тільки з трибуни. Йому не дозволяється знаходитись у роздягальні, тунелі або технічному майданчику та контактувати зі своєю командою до та під час матчу.
 5. Якщо футболіст, відсторонений мінімум на три матчі, починає виконувати обов’язки офіційної особи або працівника клубу/тренера, будь-яка частина санкції, що залишилася, є обов’язковою для нього і на новій посаді.

Стаття 33. Обмеження переслідування при застосуванні дисциплінарних санкцій

 1. Дисциплінарні санкції відносно юри­дичної і/або фізичної особи не застосовуються, якщо:

а)   минуло 6 (шість) місяців від дати вчинення порушення до, під час та після матчу;

б)   минуло 3 (три) роки від дати вчинення інших порушень;

в)   минуло більше 30 (тридцяти) днів від дати, коли стало відомо про вчинене порушення, але до Органу відповідна заява не надходила;

г)    особа вже притягнута до відповідальності за це порушення;

 1. Переслідування за корупцію не має періоду обмеження.
 2. Дисципліна­рна санкція вважається погашеною, якщо юридичні і/або фізичні особи:

а)   повністю відбули призначене покарання за порушення, або дія дисциплінарної санкції припинена;

б)   закінчився сезон, в якому вони були по­карані, якщо дисциплінарна санкція або рішення відповідного органу не встановлює інше.

 1. Період обмеження припиняється, якщо Орган відкриває провадження у справі до його закінчення.

Стаття 34. Часткове скасування санкції

 1. Орган, що накладає дисциплінарну санкцію, може розглянути можливість її часткового скасування.
 2. Часткове скасування можливо, якщо тривалість дисциплінарної санкції не перевищує 6 (шість) місяців, якщо є зафіксовані конкретні позитивні дані про особу, до якої застосовано дисциплінарну санкцію.
 3. Дисциплінарна санкція не може скасовуватися більше, ніж на половину розміру, встановленого Правилами, але не повинна бути меншою за встановлену мінімальну.
 4. Якщо особа, до якої застосовано дисциплінарну санкцію з урахуванням скасування, здійснить ще одне порушення протягом установленого строку виконання дисциплінарної санкції, скасування автоматично анулюється і вступає в дію встановлена Правилами санкція. Ця дисциплінарна санкція додається до санкції, застосованої за нове порушення.
 5. Дисциплінарні санкції, перелічені в статтях 15, 20, 22, 24, 25 – 31, 32 Правил, є стандартними. Під час прийняття рішення щодо застосування конкретної санкції та її розміру, орган може врахувати пом’якшуючі або обтяжуючі обставини та відповідно зменшити/збільшити санкцію, але не більше ніж, на половину від мінімальної/максимальної, передбаченої за конкретне порушення.

Стаття 35. Сукупність порушень

Якщо однією особою вчинено декілька порушень, за які передбачено застосування дисциплінарних санкцій, то Орган застосовує дисциплінарну санкцію, передбачену за більш серйозне порушення.

Стаття 36. Вирішення спірних питань і конфліктів

 1. Відповідно до статті 3 Статуту ФФУ, статей 60, 61 Статуту УЄФА та статті 62 Статуту ФІФА для вирішення будь-яких спірних питань і конфліктів, що виникають між суб’єктами футболу в межах дії Статуту або регламентних документів ЗОАМФ колективні члени, клуби, офіційні та посадові особи, тренери, футболісти повинні послідовно вичерпати всі внутрішні засоби правового захисту в межах статутних і регламентних норм ЗОАМФ, ЗОФФ, ФФУ, УЄФА, ФІФА а також в Спортивному арбітражному суді як останній інстанції.
 2. У випадку подання позовних заяв до судів загальної юрисдикції для вирішення будь-яких спірних питань і конфліктів, що виникають між суб’єктами футболу в межах дії Статуту або регламентних документів ФФУ без попереднього вичерпання всіх внутрішніх засобів правового захисту в межах статутних і регламентних норм ЗОАМФ, ЗОФФ, ФФУ, УЄФА, ФІФА та в Спортивного арбітражного суду, до заявників застосовуються дисциплінарні санкції згідно з Дисциплінарними правилами, які супроводжуються обов’язковою вимогою відкликати позовну заяву, подану до суду загальної юрисдикції.

Стаття 37. Арбітр

 1. Згідно з правилом 5 Правил гри арбітр має виключні повноваження стосовно їх застосування, тлумачення та прийняття рішень щодо порушень.
 2. Рішення, прийняті арбітром до, під час та після матчу, є остаточними.
 3. Рішення щодо застосування дисциплінарних санкцій, прийняті арбітром під час матчу, є остаточними і не можуть бути переглянуті Органами.
 4. Органи можуть розглядати тільки правові наслідки прийнятого арбітром дисциплінарного рішення у випадках, коли таке рішення спричинило явну помилку, наприклад помилку, припущену при визначенні особистості покараного гравця.

Стаття 38. Органи здійснення футбольного правосуддя

 1. Органами здійснення футбольного правосуддя ЗОАМФ є:

–     Дисциплінарний комітет ЗОАМФ – орган першої інстанції;

–     Апеляційний комітет ЗОФФ – орган другої інстанції.

 1. Функції Органів здійснення футбольного правосуддя можуть виконувати дисциплінарні органи інших юридичних осіб.
 2. Відповідно до положень Статуту ЗОАМФ Органи:

Стаття 39. Визначення

а)   мають виключне право застосовувати дисциплінарні санкції до членів ЗОАМФ, відповідної асоціації, клубів, футболістів, офіційних та інших осіб, які працюють або задіяні у футболі;

б)   уповноважені видавати директиви, які визначають порядок застосування та виконання дисциплінарних санкцій, а також вимоги до зацікавлених осіб здійснювати певні дії;

в)   встановлення наявності або відсутності фактів, які мають юридичне значення.

 1. Органи є незалежними. Їх члени діють виключно в межах статутних і регламентних документів, законодавства та цих Правил на принципах законності та справедливості.
 2. Органи підзвітні тільки Конференції, яка, однак, не може втручатися у здійснення правосуддя з конкретних справ.

Стаття 40. Незалежність

 1. Органи ухвалюють рішення самостійно і незалежно на підставі Правил, норм статутних і регламентних документів, законодавства України про спорт. Ніхто не має права впливати на Органи під час підготовки та розгляду справ і прийняття рішень.
 2. З метою забезпечення незалежності Органів від будь-якого стороннього впливу їх засідання проводяться у закритому режимі.
 3. Член іншого органу не може бути присутнім в залі засідань під час розгляду справи, якщо тільки його офіційно не запрошено бути присутнім.
 4. Під час остаточного обговорення та ухвалення рішення запрошені особи повинні покинути зал засідань.

Стаття 41. Конфіденційність

 1. Члени Органів зобов'язані забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої ними за період виконання своїх обов'язків: не розголошувати і не коментувати факти справ, процедуру розгляду питань, порядок прийняття рішень і голосування по них.
 2. Рішення можуть бути оприлюднені тільки після того, як будуть направлені зацікавленим сторонам.

Стаття 42. Склад органів здійснення футбольного правосуддя

 1. Голови та члени Органів обираються Конференцією, терміном на 4 (чотири) роки
 2. ДК ЗОАМФ обирається в складі п’яти осіб.
 3. Функції органу другої інстанції покладаються на Апеляційний комітет ЗОФФ.
 4. Орган обирає, за пропозицією Голови, заступника голови та відповідального секретаря зі складу членів.
 5. Відповідальний секретар Органу здійснює функції, необхідні для забезпечення діяльності Органу, відповідно до цих Правил.
 6. При виконанні обов’язків, пов'язаних з розглядом справи Органом, відповідальний секретар звітує Голові, а за його відсутності – заступникові Голови.

Стаття 43. Кворум

Як правило, Органи здійснення футбольного правосуддя ЗОАМФ приймають рішення в присутності всіх членів. Присутність на засіданні трьох членів забезпечує кворум.

Стаття 44. Юрисдикція ДК

 1. Юрисдикція та діяльність ДК визначається Статутом та цими Правилами.
 2. ДК розглядає протести на рішення Органів юридичних осіб, а також питання щодо порушень статутних і регламентних документів, на підставі заяв офіційних осіб ЗОАМФ.
 3. ДК застосовує дисциплінарні санкції у випадку порушення статутних і регламентних документів, якщо це не відноситься до юрисдикції іншого органу,  а також:

а)   застосовує дисциплінарні санкції за порушення, не помічені офіційними особами матчу;

б)   виправляє явні помилки в рішеннях, прийнятих арбітром;

в)   подовжує відсторонення на матч, автоматично обумовлене вилученням з поля;

г)     встановлює наявність чи відсутність фактів, що мають юридичне значення;

д)   застосовує додаткові дисциплінарні санкції.

Стаття 45. Юрисдикція АК

До юрисдикції АК відноситься розгляд апеляційних скарг на рішення ДК.

Стаття 46. Сторони. Права сторін

 1. Сторонами є:

а)   заявник;

б)   особа, стосовно (проти) якої подано (заяву) протест (відповідач).

 1. Сторони мають право:

а)    брати участь у розгляді їх справ особисто та/або через обраного ними представника;

б)    знайомитися з матеріалами справи на будь-якій стадії її підготовки та розгляду;

в)    подавати докази та просити про їх витребування;

г)     отримувати копію рішення;

д)    оскаржувати рішення в порядку, передбаченому Правилами.

Стаття 47. Рівноправність

Органи розглядають справи на засадах рівноправності сторін. Кожній стороні повинні бути надані рівні можливості для обґрунтування своєї позиції, захисту своїх прав та інтересів, а також принципів чесної гри.

Стаття 48. Подання заяви

 1. Провадження по справі відкривається з поданням заяви до Органу, в якій заявник викладає свої вимоги в письмовій формі.
 2. Заява повинна містити:

а)   ім’я (найменування) заявника, місце проживання або місцезнаходження, реквізити зв’язку;

б)   дата подання заяви;

в)   зміст вимог заявника;

г)    виклад обставин, якими позивач обґрунтовує вимоги;

д)   зазначення доказів, копії документів, що підтверджують обставини, викладені в заяві;

е)   перелік документів та матеріалів, що додаються до заяви.

 1. Заява підписується заявником.
 2. Головою Органу постановляється ухвала про відкриття провадження по справі.
 3. Голова може відмовити у відкритті провадження у справі мотивованою ухвалою в разі невідповідності заяви вимогам, передбачених цією статтею, та у випадках подання заяви до некомпетентного органу.

Стаття 49. Підготовка розгляду справи

 1. Справи до розгляду готує відповідальний секретар, а за необхідності один з членів Органу за дорученням Голови.
 2. У процесі підготовки та розгляду питань Орган може вдатися до консультацій та висновків експертів, дотримуючись принципів неупередженості і конфіденційності.
 3. Голова перевіряє стан підготовки справи до розгляду і, якщо вважає це необхідним, вживає додаткових заходів по підготовці справи, зокрема, запитує від сторін письмові пояснення, докази й інші додаткові документи. Якщо Орган вживає додаткових заходів по підготовці справи, він може встановити строки, протягом яких ці додаткові вимоги повинні бути виконані.
 4. Голова може давати відповідальному секретареві окремі доручення у зв'язку з підготовкою і розглядом справи.
 5. Підготовка справи до розгляду повинна бути завершена протягом 10 (десяти) днів від дати прийняття її до провадження.
 6. По мірі готовності справи Голова виносить ухвалу про призначення дати розгляду.

Стаття 50. Співпраця зі сторонами

 1. Орган може звернутися для отримання інформації по суті справи до колективного члена, клубу, комітету, комісії, особи, структурного підрозділу ЗОАМФ та інших органів, що мають відношення до розгляду справи.
 2. Сторони зобов'язані співпрацювати з Органом для встановлення фактів та неухильно дотримуватися термінів подання інформації, визначених в офіційних листах (запитах) Органів.
 3. Якщо сторони затримують відповідь на офіційний лист (запит), це кваліфікується як ухилення від співпраці й до сторін можуть бути застосовані Органом дисциплінарні санкції.
 4. Якщо сторони продовжують ухилятися від співпраці, Органи ухвалюють рішення щодо справи, користуючись наявними у їхньому розпорядженні матеріалами.

Стаття 51. Строк розгляду справи

 1. Орган вживає заходів для розгляду справи в можливо короткий термін. Розгляд справ, за винятком спорів, що вимагають додаткового з'ясування обставин, повинен бути завершений протягом не більше 15 днів від дати отримання заяви, а в окремих випадках при необхідності додаткової підготовки справи до розгляду у строк не більше 20 (двадцяти) днів.
 2. Справи, що вимагають додаткового з'ясування обставин, повинні бути розглянуті протягом 30 днів від дати відкриття Рішення про подовження строку розгляду справи приймається Органом.

Стаття 52. Скликання і представництво

 1. Засідання Органу скликає Голова.
 2. Як правило, засідання Органу проводяться в штаб-квартирі ЗОАМФ або відповідної юридичної особи.
 3. Перед початком розгляду кожної справи Голова оголошує сторонам склад Органу.
 4. Засідання ДК ЗОАМФ веде Голова або його заступник за дорученням Голови. Якщо відсутній заступник Голови, засідання веде особа, яка має найбільший стаж члена Органу.
 5. На засідання можуть бути запрошені особи, які мають відношення до розгляду справи.
 6. Сторони вільно обирають представника/представників захисту перед Органом їх прав та інтересів; це не позбавляє їх можливості особисто брати участь у розгляді справи та обстоювати свої права та інтереси.
 7. Представники сторін повинні підтвердити свої повноваження, надавши до Органу оформлену відповідним чином довіреність.
 8. Органи можуть визнати явку сторін/сторони обов’язковою.
 9. Органи можуть проводити засідання та ухвалювати рішення без запрошення зацікавлених сторін.

Стаття 53. Участь третіх осіб

 1. Третя особа – це особа, для прав та обов’язків якої ухвалені рішення мають наслідки.
 2. Участь третьої особи у розгляд справи допускається тільки за згодою сторін по справі, а також самої третьої особи. Клопотання про залучення третьої особи допускається тільки до закінчення розгляду справи. Згода сторін про залучення третьої особи повинна подаватися до Органу в письмовій формі.

Стаття 54. Призначення експертизи

 1. Орган може призначити експертизу для роз'яснення питань, що виникли при вирішенні спору та вимагають спеціальних знань, і вимагати від кожної зі сторін представлення необхідних для проведення експертизи документів, інших матеріалів чи предметів.
 2. У випадку, якщо експертиза призначається за клопотанням однієї зі сторін, витрати на проведення експертизи несе сторона, що заявила клопотання про її призначення.

Стаття 55. Відвід члена Органу

 1. Якщо у Голови або члена Органу виникли обставини, що можуть викликати обґрунтовані сумніви стосовно його неупередженості і незалежності, він зобов'язаний негайно заявити про це Органу. Згідно з цією заявою Орган розглядає питання про відвід.
 2. Заява про відвід повинна бути зроблена до початку розгляду. Така заява, зроблена пізніше, розглядається тільки в тому випадку, якщо Орган визнає причину її затримки поважною.
 3. Питання про відвід Голови чи члена Органу розглядається іншими членами Органу під час розгляду справи і рішення приймається більшістю голосів. При рівному числі голосів, поданих за відвід і проти відводу, член Органу вважається відведеним.

Стаття 56. Докази

 1. Сторони мають право подавати докази у вигляді письмових або усних свідчень.
 2. До доказів відносяться:

а)   офіційні заяви сторін;

б)   рапорти арбітрів, асистентів арбітра, делегатів матчу та інспекторів;

в)   документи;

г)    показання свідків;

д)   пояснення сторін;

е)   перевірка на місці;

ж)   записи та документи, надані на вимогу;

з)    висновки експертів;

и)   аудіо та відеозаписи;

к)    особисті визнання;

л)   інші матеріали, значимі для встановлення обставин справи та їх належної правової оцінки.

Стаття 57. Розгляд доказів

 1. Під час розгляду справ Органи проводять дослідження доказів та здійснюють аналіз правових підстав для прийняття рішення.
 2. Сторони повинні довести обставини, на які вони посилаються, як на підстави своїх  вимог чи заперечень. Органи вправі вимагати надання сторонами додаткових доказів, що обґрунтовують їхні вимоги чи заперечення, а також на власний розсуд просити надання доказів третіми особами, викликати і заслуховувати свідків.
 3. Сторони надають письмові докази в оригіналі чи у вигляді завірених копій. При необхідності Органи можуть вимагати від сторін оригінали документів.
 4. Обставини та інциденти у звітах офіційних осіб, у тому числі арбітра та делегата (інспектора) матчу, є достовірними і незаперечними.
 5. У разі розходжень у різних звітах достовірними є звіти арбітра та делегата (інспектора) матчу щодо тлумачення інцидентів, що мали місце на полі і за його межами до, під час та після матчу.
 6. Сторони можуть надати докази неточності змісту звітів, зазначених у пунктах 4, 5 цієї статті.
 7. При оцінці доказів Орган діє на власний розсуд і приймає рішення на основі своїх власних суджень і внутрішнього переконання, які ґрунтуються на всебічному, повному й об'єктивному дослідженні наявних у справі доказів.

Стаття 58. Обговорення

 1. Обговорення справи проводиться за закритими дверима.
 2. Обговорення проводиться без перерви, якщо Орган не прийме іншого рішення.
 3. Голова визначає черговість розгляду питань, запропонованих для обговорення.
 4. Присутні члени висловлюють свої думки в черговості, установленій Головою, який завжди виступає останнім.

Стаття 59. Протокол засідання

 1. Протокол засідання веде і оформляє протягом 7 (семи) днів відповідальний секретар.
 2. Протокол повинен містити:

–     найменування Органу, що розглянув справу;

–     місце засідання;

–     ім’я/найменування сторін і їхніх представників;

–     інформацію про присутність сторін на засіданні;

–     прізвища членів Органу, доповідача, експертів, свідків, перекладачів та інших учасників засідання;

–     короткий опис ходу засідання;

–     вимоги сторін і виклад інших важливих заяв сторін;

–     вказівку на підстави відкладення засідання чи закриття провадження, якщо таке мало місце.

 1. Оформлений протокол підписує Голова, у разі його відсутності – заступник Голови, або відповідальний секретар за дорученням Голови.

Стаття 60. Закриття справ

Розгляд справи може бути закрито, якщо:

а)   сторони уклали мирову угоду;

б)   Орган виніс ухвалу про відсутність у нього компетенції розглядати передану на його розгляд справу;

в)   справа недостатньо обґрунтована для ухвалення рішення по суті;

г)    не встановлено будь-якого порушення;

д)   відсутні передумови, необхідні для розгляду, у тому числі в разі неявки заявника, якщо така явка визнана Органом необхідною;

е)   Орган виніс ухвалу про передання справи до правоохоронних органів за умови ознак кримінального злочину.

Стаття 61. Ухвалення рішень

 1. Органи здійснення футбольного правосуддя ЗОАМФ приймають рішення простою більшістю голосів присутніх членів без урахування голосів членів, які утрималися.
 2. При однаковій кількості голосів голова має право вирішального голосу.
 3. Орган виносить рішення в письмовій формі і вказує мотиви, на яких воно ґрунтується.
 4. Резолютивна частина рішення оголошується сторонам усно одразу після його прийняття, якщо вони були присутніми при розгляді справи. Протягом 10 (десяти) днів від дня проголошення сторонам повинно бути надане мотивоване рішення.
 5. При оголошенні рішення зацікавленим сторонам повідомляється про можливість його апеляційного оскарження до АК у 10-денний строк з моменту його отримання (пункт 4 цієї статті).

Стаття 62. Повідомлення про ухвалені рішення

 1. Усі зацікавлені сторони повідомляються про прийняте рішення у письмовій формі.
 2. Повідомлення повинно містити:

а)   склад Органу;

б)   перелік представників сторін;

в)   короткий виклад суті справи;

г)    мотивів для прийняття рішення;

д)   статті та положення регламентних документів, згідно з якими прийнято рішення;

е)   вердикт щодо застосування дисциплінарних санкцій;

ж)   умови (порядок) виконання рішення;

з)    вказівка про можливість подання апеляційної скарги.

 1. Рішення уповноважені підписувати Голова або заступник голови за дорученням Голови.
 2. Рішення та інші документи, призначені для футболістів або офіційних осіб, надсилаються їхньому клубові (колективному членові), який зобов’язаний передати їх зацікавленим сторонам.
 3. За умов особливої складності справи сторони можуть бути проінформовані про резолютивну частину рішення протягом 10 (десяти) днів від дати завершення розгляду справи. Повідомлення про мотивувальну частину рішення в цих випадках розсилається протягом 30 (тридцяти) днів від дати завершення розгляду справи.

Стаття 63. Набуття чинності рішень

Рішення, прийняті Органами, набувають чинності після закінчення строку на їх оскарження або, відповідно, після розгляду скарги, якщо рішення, що оскаржується, залишене в силі.

Стаття 64. Оскарження рішень

 1. Рішення ДК може бути оскаржене до АК не пізніше 10 (десяти) днів з моменту його отримання.
 2. Якщо граничний строк подання оскарження (протесту, апеляції) випадає на вихідний або святковий день, то він переноситься на наступний робочий день.

Стаття 65. Додаткове рішення

 1. Кожна із сторін протягом 10 днів після одержання рішення може звернутися до Органу із заявою про прийняття додаткового рішення у відношенні фактів, що були виявлені в ході розгляду справи, але не знайшли відображення в рішенні, повідомивши про це іншу сторону.
 2. Зазначена заява розглядається Органом, протягом 10 днів після її одержання. За результатами розгляду заяви приймається додаткове рішення, або ухвала про відмову в задоволенні відповідної заяви.
 3. Допущені помилки в тексті рішення, що не стосуються суті справи, можуть бути виправлені ухвалою Органу на прохання кожної із сторін чи за ініціативи Органу. Така ухвала є складовою частиною рішення.

Стаття 66. Перегляд рішення за нововиявленими обставинами

 1. Якщо з’ясовуються вагомі факти, які були на момент розгляду справи невідомими, Орган може переглянути раніше ухвалене рішення за ново виявленими обставинами.
 2. Прохання про перегляд подається протягом 10 (десяти) днів від дати виявлення підстав для перегляду.
 3. Граничний строк для подання прохання про перегляд становить шість місяців, від дати набрання чинності прийнятого Органом рішення.
 4. Рішення стосовно заяви про перегляд справи за нововиявленими обставинами приймається Органом, який приймав рішення, що оскаржується.
 5. Розгляд справи може бути поновлено в будь-який час, якщо Орган самостійно установить будь-які помилки щодо прийнятого рішення.

Стаття 67. Порядок виконання рішення

 1. Рішення Органу виконується в порядку і строки, встановлені рішенням.
 2. Якщо строк виконання не встановлено, рішення підлягає негайному виконанню по набранню ним чинності.
 3. Рішення Органу, не виконане в зазначений строк, приводиться у виконання шляхом застосування до винної сторони дисциплінарних санкцій.

Стаття 68. Фінансові витрати

 1. Фінансові витрати на підготовку та проведення засідань ДК покриваються за рахунок ЗОАМФ, за виключенням витрат на відрядження представників зацікавлених сторін.
 2. При поданні апеляційної скарги до АК, апелянт повинен перерахувати на розрахунковий рахунок ЗОФФ грошовий внесок у сумі:

-       юридична особа – 50 в еквіваленті до у. о. в гривнєвому еквіваленті;

-       фізична особа – 10 в еквіваленті до у. о. в гривнєвому еквіваленті

 1. При недотриманні вимоги пункту 2 цієї статті – АК не відкриває провадження по суті апеляційної скарги.
 2. Якщо АК ухвалює рішення на користь сторони, яка подала апеляцію – грошовий внесок компенсується апелянтові іншою стороною (у випадку її наявності).
 3. АК може ухвалити рішення щодо скорочення грошового внеску за подання апеляції або звільнення від нього за наявності обґрунтованих підстав.
 4. Подавати апеляційну скаргу мають право тільки зацікавлені сторони.
 5. Юридична особа або клуб можуть подавати апеляційну скаргу, якщо питання стосується її футболіста або офіційної особи, за їх письмовою згодою.
 6. Подання апеляційної скарги не призупиняє рішення Органу, за винятком апеляції з фінансових питань.
 7. Апеляційна скарга подається в письмовій формі та повинна містити:

Стаття 69. Подання апеляційної скарги

а)   ім’я (найменування) апелянта, місце проживання або місцезнаходження, реквізити зв’язку;

б)   рішення, що оскаржується;

в)   дата подання скарги;

г)    виклад обставин, якими апелянт обґрунтовує апеляційну скаргу;

д)   зазначення доказів, копії документів, що підтверджують обставини, викладені в заяві, нові обставини, які підлягають встановленню;

е)   зміст вимог апелянта;

ж)   перелік документів та матеріалів, що додаються до скарги;

 1. Апеляційна скарга підписується апелянтом.

Стаття 70. Підготовка до розгляду апеляційних скарг

 1. Процедура підготовки та розгляду справи здійснюється згідно з Правилами.
 2. АК приймає до розгляду апеляційні скарги на рішення, прийняті ДК, за винятком випадків:

а)   зауваження;

б)   попередження;

в)   відсторонення офіційних осіб від виконання обов'язків на 1 (один) місяць;

г)    відсторонення футболіста/ів до 3 (трьох) матчів.

Стаття 71. Розгляд апеляційних скарг

 1. Розгляд апеляційних скарг на рішення ДК відноситься до виключної юрисдикції АК.
 2. Строк розгляду справи визначено Правилами.
 3. Після  отримання  апеляційної скарги Голова встановлює дату слухань та в п’ятиденний  термін повідомляє про це у письмовій формі зацікавлені сторони.
 4. Під час розгляду апеляційної скарги ДК представляє один з його членів, призначений Головою ДК.
 5. АК  може запросити додаткові документи щодо поданої апеляційної скарги або запросити додаткових свідків, експертів.
 6. АК може зали­шити без змін, змінити або скасувати рішення ДК.
 7. Рішення АК надсилається зацікавленим сторонам у письмовій формі за підписом Голови або його заступника за дорученням Голови.
 8. У разі встановлення значних помилок, яких ДК припустився при розгляді, АК може повернути справу до ДК на додатковий розгляд.

Стаття 72. Окремі положення

 1. Виконання рішень органів здійснення футбольного правосуддя ЗОАМФ покладається на Виконавчий комітет ЗОАМФ.
 2. Провадження в органах здійснюється українською мовою. За заявою сторони/сторін або членів Органу під час розгляду справи Орган може здійснити провадження російською мовою. А у випадку, якщо сторона просить надати рішення російською мовою, вона компенсує витрати на переклад.
 3. Діловодство Органів ведеться українською мовою.
 4. Видання Правил здійснюється українською мовою.

Поздравляем!

 

 

 

 

партнеры
Тут может быть Ваша реклама
Запорожская областная федерация футбола
2012-2014 © futsal.zp.ua • All rights reserved.